Brobygningen skal gøre børnene skoleparate


I Vejlefjordskolens brobygning skal børnene forud for skolestart i august få en rigtig god fornemmelse for, hvad der venter dem efter sommerferien. De skal blive helt trygge ved skolens og SFO´ens fysiske rammer, de skal lære de nye voksne at kende, og så skal alle børnene blive helt fortrolige med hinanden. Målet er, at børnene skal blive så parate som muligt til skolestart og læring.  


Børnene skal lære en ny kultur at kende

Der er forskel på at gå i børnehave og at gå i skole. Brobygningen skal skabe sammenhæng mellem de to kulturer, men også gøre børnene bevidste om forskellene, så det bliver lettere at indgå i de nye strukturer.

 

Vi besøger børnehaveklasselæreren og klasseværelset

Fra midt i maj måned går vi en gang om ugen over til 0. klasses lokale for at møde den nye børnehaveklasselærer. Hun laver aktiviteter med børnene, så de lærer hende at kende, og så hun kan aflæse børnene både individuelt og som gruppe. På den måde bliver alle parate på den bedste måde.


Helt konkrete mål giver gode pejlemærker for brobygningen

Brobygning1

Målet er at modne det enkelte barn til skolestart ved…

 • At styrke den enkeltes selvværd ved at lære barnet…
  • At turde stille sig op foran andre
  • At hvile i sit eget værd
  • At blive bevidst om egne følelser, reaktioner og krop

 • At guide til selvhjulpenhed, så barnet kan…
  • Rydde op efter sig selv
  • Tage tøj af og på
  • Gå på toilet
  • Tage et alderssvarende ansvar

 • At styrke de sociale relationer i gruppen…
  • Så der ikke opstår mobberi
  • Så barnet kan skelne mellem ulve- og girafsprog
  • Så barnet kan aflæse egne og andres kropssprog og følelser
  • Ved at bruge massage og motoriske øvelser

 • At øve sig i fast struktur…
  • Ved at have samme rutine hver dag og have et ugeskema
  • Så barnet kan vente på sin tur
  • Ved at sidde stille og modtage beskeder

 • At få kendskab til tal og bogstaver…
  • Ved at bruge ”legeøen”
  • Ved at løse opgaver og lege med tal

 

Kontakt os

 

Forældre orienteres ved et intromøde

Alle forældre til børn i brobygningen mødes til et introduktionsmøde før 1. april, både for at høre om brobygningens indhold, se lokalerne og møde hinanden og pædagogerne.

"Vi har så meget at byde på - kom selv og oplev det!"
Se hvad vi har at byde på