SFO


SFO’en er et pusterum, hvor man også skal lære noget vigtigt
SFO’en findes i kirkens underetage, hvor der er rig mulighed for udfoldelse. Der er et stort fællesrum, forskellige små rum og kreative hjørner samt plads til leg og tummel. SFO’en tilbyder en god balance mellem planlagte aktiviteter og børnenes frie leg. Og så ligger SFO’en jo lige ved siden af skolens legeplads og midt i den skønneste natur. Elever kan også at lave deres lektier, så de kan holde helt fri derhjemme.


Vi har klare mål for vores SFO og metoder til at nå dem

Arbejdet med børnene kræver klare mål, men også at vi voksne har gjort os præcise overvejelser om, hvordan vi vil nå dem.
• Vi vil skabe frirum til børnene, hvor der er plads til fordybelse, ro, sjov og leg
• Vi vil hjælpe børnene til at blive livsduelige
• Vi vil være nærværende
• Vi vil møde alle med en anerkendende og næstekærlig tilgang
• Vi vil samarbejde med alle
For hvert mål har vi tænkt helt konkrete metoder, så vi i omgangen med børnene og jer forældre kan nå så langt som muligt. Hvis du vil læse mere, kig nederst på siden.


Tilmelding

Tilmelding til SFO bedes afleveret senest den 15. i den foregående måned. Har man flere børn i SFO’en, betaler man halv pris for dem. Den dyreste betaler fuld pris.

Åbningstider

Mandag - torsdag er der åbent fra 6:30-17:00.
Om fredagen lukker vi 15:30.

Udmeldelse og ændringer

Ønsker om ændringer af pasningstilbuddet og udmeldelse skal meddeles skriftligt senest d. 15. i en måned for at kunne gælde fra d. 1. i den følgende måned. Mail sendes til SFO’ens leder.


Sommerferien

Der er lukket i ugerne 28-29-30-31. Dog tilbyder vi pasning i børnehaven uge 28 og 31, hvis man ikke har andre muligheder. Det koster 150 kr. pr. dag og dette aftales med SFO’ens leder ved at sende en mail til senest 15. marts. Pasningen foretages primært af børnehavens personale.

I uge 26, 27 og 32 kan man købe pasning for 50,- pr. dag, som opkræves via PBS. Tilmelding er bindende og skal ske senest d. 26. maj. Der vil blive uddelt en tilmeldingsseddel. Hvis der er tilmeldt mindre end 4 børn foregår pasningen i Børnehaven.


Efterårsferien

Åben mandag, tirsdag og onsdag.

Vinterferien

Åben mandag og tirsdag

Morgenpasning

Kl. 6.30 begynder dagen for nogle af børnene. Vi hyggesnakker, spiller spil, laver lege på tværs af aldre. Læser i bøger, laver perleplader eller gi’r den gas i puderummet. Nogle børn spiser medbragt morgenmad. Kl. 8.20 rydder vi op, og børnene går i skole.

Eftermiddagen

Når skoledagen slutter, åbner SFO’en igen. Når vi er færdige med vores medbragte eftermiddagsmad, er der kl. 14.00 tirsdag og torsdag et planlagt aktivitetstilbud i SFO, ud over de øvrige aktiviteter, som vi finder på hen ad vejen. Vi nyder den skønne natur omkring os, og vi har en dejlig legeplads og sandkasse lige ved siden af skolen. I slugten er der en bålplads og adgang til skoven. Vi har stranden tæt på, hvor vi ofte går ned og fanger krabber, men altid med en voksen. Børnene sætter en magnet på en tavle, som viser, hvor de er.
Vi er ofte ude i den friske luft, det er derfor vigtig altid at have udetøj og fodtøj med til al slags vejr.

Kontakt os

Telefon nr. 76413139
SFO-mail:
SFO-leder Lisbeth Brixen:

 

Mål og metoder for Vejlefjordskolens SFO

 

Mål: Vi vil skabe frirum til børnene, hvor der er plads til fordybelse, ro, sjov og leg.

Metode:
• Fast struktur på hverdagen, hvor børnene ved, hvad der skal ske
• Variation i vores kl. 14-aktivitet, så børnenes forskellige behov og interesser tilgodeses
• Ro omkring måltiderne
• At vi viser vores begejstring og glæde – at vi laver sjov med børnene, kollegaer og forældre
• At vi følger børnenes spor, hjælper med at skabe rammerne, og at de får frihed til at lege
• At vi giver mulighed for stilhed

Mål: Vi vil samarbejde med alle

Metode:
• Ved at lytte til børnene, hjælpe i udviklende øjemed, se, høre, forstå og være reflekterende
• Ved at lytte til forældrene, være hjælpsomme, forstående og informere om både de gode historier, såvel som de udfordringer, der måtte være
• Ved at formidle og samarbejde omkring børnenes trivsel
• Ved at være opsøgende ift. skoledelen, tale med klasselærerne, deltage i forældremøder og samtaler
• Ved at spørge til hinanden, være åbne, ærlige, være opmærksomme på at skabe et ligeværdigt samarbejde, give plads til fejl og være lydhør

Mål: Vi vil møde alle med en anerkendende og næstekærlig tilgang

Metode:
• Ved at tale venligt til hinanden, børn som voksne
• Ved at lytte og prøve at forstå og give andre en oplevelse af at være forstået
• Ved at se børnene, bl.a. ved at nævne deres navn, når de kommer ned i SFO’en
• Ved at tale pænt og irettesætte dårligt sprog
• Ved at være nysgerrige på barnets/andres gode grund og reflektere

Mål: Vi vil hjælpe børnene til at blive livsduelige

Metode:
• Ved at sige jeg vil gerne hjælpe dig, men først skal du prøve selv
• Ved at hjælpe børnene med at lære at tilgive og tage imod
• Ved at hjælpe børnene til at blive robuste, ved at lære dem at stå op for sig selv og være bevidste om egne følelser og formåen, fx i forhold til konfliktløsning
• Ved at give rum for udvikling, både mentalt, socialt og fysisk i forhold til de potentialer børnene har
• Ved at støtte barnet i at kunne selv og tage initiativ
• Ved at støtte børnene i at være omsorgsfulde, vise hensyn og udsætte egne behov

Mål: Vi vil være nærværende

Metode:
• Ved at tale med børnene
• Ved at trøste, grine og spørge ind til børnene
• Ved at være reflekterende og observerende på hvordan børnene har det
• Ved at være autentiske, personlige voksne
• Ved at bruge tid sammen med børnene

Hvis du ønsker at se nærmere på vores indholdsbeskrivelse, klik her. 

 

"Vi har så meget at byde på - kom selv og oplev det!"
Se hvad vi har at byde på