Undervisningsmiljøvurdering for gymnasiet

Handlingsplan vedr. Undervisningsmiljøvurdering 2017

Der er i foråret 2017 gennemført undervisningsmiljøvurdering (UMV) for gymnasieelever. UMV blev gennemført som spørgeskemaundersøgelse på lectio. Det generelle, overordnede indtryk af UMV er, at langt størstedelen af Vejlefjordskolens elever er tilfredse med skolens psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. I sidste spørgsmål, hvor eleverne er blevet bedt om at give skolen en samlet ”UMV-karakter”, er gennemsnitskarakteren fra gymnasieeleverne ca. 7. I de fleste spørgsmål er eleverne blevet bedt om at sætte kryds ved forudindstillede svar, men ind imellem har de haft mulighed for at forklare deres svar. Det er især den sidste kategori, som er anvendelig i forhold til at udarbejde en handlingsplan. I nedenstående oversigt er procenttallene i parentes resultaterne i sidste undersøgelse 2014.

 

Emne

Løsning

Ansvarlig

Tidsfrist

Opfølgning

Psykisk undervisningsmiljø

Uretfærdig behandling af lærere oplever 31% (35%)

Behandling på PR-møder i skoleåret

HD

Løbende gennem skoleåret

 

Presset til at gå i skole selv om man er syg mener 63% (59%)

Opfordre til ikke at pjække – så bliver presset mindre.

HD

Løbende gennem skoleåret

 

Har seriøst overvejet at gå ud af skolen 28% (38%)

Kostpersonale og gennemførelsesvejledere informeres

KP, MSC

Løbende gennem skoleåret

 

Fysisk undervisningsmiljø

Toiletterne er ikke altid rene 73% (70%)

Bedre elevkultur og evt. rengøring

BF

Fokuspunkt 17/18

 

Temperaturen i lokalerne kan være generende mener 43% (40%)

Ventilationssystem bør overvejes medtaget i 5-års plan

HD

   

Sidder mindre godt på stolene 68%

Bør medtages i 5-års plan

HD

   

Bedre belysning på gangen

Bør medtages i 5-års plan

HD

   

Lugt i nr 30 og 32

Æstetisk undervisningsmiljø

For meget støj på skolen mener 60% (47%)

Støjpolitik bør udformes og implementeres.

HD

Løbende gennem skoleåret

 

Svarprocent 66

       

Vedtaget på Samarbejdsudvalgsmøde 3/4 2017

 

Se hele undersøgelsen her