Referat fra Generalforsamling på Vejlefjordskolen 23.04.18

28 var til stede

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning v. Arn Bjørnsfeldt
  4. Rektors beretning v. Holger Daugaard
  5. Forelæggelse af revideret regnskab v. Adrian Taylor
  6. Valg til bestyrelsen – kun ulige år
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Valg af tilsynsførende på separat møde efterfølgende – kun for forældrekredsen.

Oversigt over Vejlefjordskolens bestyrelsesmedlemmer og valgforhold

Bestyrelsesmedlem

Valgt af

Valgperiode

Modtager genvalg

Arn Bjørnsfeldt (formand)

Skolekredsen

2015-2019

 

Kristinn Odinsson

Skolekredsen

2017-2021

 

Gitte Bahn Hansen,

Skolekredsen

2017-2021

 

Marlene Mogensen, suppleant

Skolekredsen

2017-2021

 

Carsten Risager

Forældrekredsen

(grundskolen)

2015-2019

 

Anders Midtiby

Forældrekredsen (grundskolen)

2017-19

Opr. valgt som suppleant, indtrådt i bestyrelsen 1/9 2017 og resten af igangværende valgperiode

Vakant suppleant

Forældrekredsen

2015-2019

 

Ole Kramer (næstformand)

Adventistkirken

2014-2018

 

Poul Spanggaard

Adventistkirken

2014-2018

 

Nina Klokkervoll

Adventistkirken

2016-2020

 

Mikael Lundqvist

Adventistkirken

2017-2021

 

Ad 1:
Velkomst ved HD

Ad 2:
Jette Christiansen blev foreslået og valgt
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt korrekt

Ad 3:
Se bilag

Spørgsmål: Har man gjort sig nogle overvejelser i forbindelse med, at rektor skal kunne rumme endnu en afdeling (HF).

Svar: Der er opmærksomhed på udfordringen, og HD mener, det nok skal kunne lade sig gøre.

Spørgsmål: Hvor mange er tilmeldt HF?

Svar: 10 elever. Nogle fag bliver sammenlæst med kommende 1.g.

Spørgsmål: Hvilke fagpakker bliver der oprettet i HF?

Svar: Der er tre fagpakker: Hest og natur, Sundhed og Mellem mennesker

Beretningen blev godkendt.

Ad 4:

Se bilag

Spørgsmål: Hvad har ledelsen gjort for, at uu-vejlederen skal anbefale skolens elever at vælge gymnasiet på VFS?

Svar: Vi kan nok godt mærke, at uu-vejlederen ikke længere er en af skolens lærere. Der er udsendt e-mails og plakater om vores tilbud ud til samtlige efterskoler.

Kommentar: Flot at budgettet landede med så stort et overskud.

Beretningen blev godkendt.

Ad 5:

Se bilag

Kommentar: Ros til Adrian for hans forståelige og troværdige gennemgang af regnskabet.

Spørgsmål: Er tilbygningerne betalt via skolens egenkapital?

Svar: Ja!

Ad 6:

Thomas Müller:

Unionen har bedt Ole Kramer om at fortsætte i skolebestyrelsen. Ole har takket ja.

Unionen takker Poul Spanggaard for hans arbejde i skolebestyrelsen. En afløser er spurgt, men har endnu ikke takket ja.

Ole Kramer:

Stor tak til Arn Bjørnsfelt for hans arbejde som skolebestyrelsesformand. Arn fortsætter som almindeligt medlem i bestyrelsen.

Ad 7:

Ingen indkomne forslag

Ad 8.

Intet at bemærke

Dirigenten lukkede generalforsamlingen på behørig vis

(Referent: Lone Jalving)

Referat fra Valg af tilsynsførende på separat møde efterfølgende – kun for forældrekredsen.

Indstilling til genvalg af kommunens tilsynsførende, Søren Vig, blev tiltrådt med samtlige stemmeberettigede stemmer.