Generalforsamling på Vejlefjordskolen

Mandag den 8. april 2019 kl. 18.30-20.00

Referat.

1. Velkomst v. Ole Kramer

2. Valg af dirigent

 • Forslag Torben Rasmussen – vedtaget.
 • Konstatering af, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
 • Præcisering af hvad forældrekredsen og skolekredsen er.

3. Bestyrelsens beretning v. Ole Kramer

 • Beretningen oplæst.
 • Gave til afgående rektor Holger fra bestyrelsen
 • Ingen spørgsmål til beretningen.
 • Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

4. Rektors beretning v. Holger Daugaard

 • Beretningen oplæst.
 • Spørgsmål: Hvor mange er der i 1.g. til næste år?
 • Svar: Det vides ikke da der kun reserveres en plads på nuværende tidspunkt. Vi har 29 på listen, der er reserveret plads til, men det er ikke sikkert, at alle kommer ind.
 • Beretningen enstemmigt vedtaget.
 • Hensigtserklæring fra nuværende rektor Kay Flinker omkring ressourcer og muligheder for skolen.

5. Forelæggelse af revideret regnskab v. Adrian Taylor

 • Dele af regnskab og revisionsrapport uddelt og gennemgået.
 • Spørgsmål: Afskrivninger, hvor bliver de af?
 • Svar: Pengene er brugt, men vi udgiftsfører ikke hele beløbet på en gang.
 • Spørgsmål: Bygningsmassen er vokset over årene – kan vi se større indtægter som følge af det?
 • Svar: Ja f.eks. kom der flere elever i børneskolen, da vi byggede nyt. Det er også med til at fastholde elevtallet i en stigende konkurrence.
 • Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen – kun ulige år. Se herunder

 • Opstillede:
 • Fra skolekredsen:
  • Lise Westing
 • Fra forældrekredsen:
  • Anders Midtiby (genvalg?)
  • Søren Vind
  • Brian Hjortkjær (suppl.)
 • De 3 første præsenterede sig selv (Brian Hjortkjær var ikke til stede)
 • Der er ikke indkommet yderligere forslag.
 • Kommentar fra Ole Kramer: Brian Hjortkjær har kun sagt ja til at være suppleant.
 • Valg: Alle kandidater blev enstemmigt valgt.

7. Indkomne forslag

 • Der er ikke indkommet nogen forslag.

8. Eventuelt

 • Spørgsmål: Hvordan er der blevet indkaldt til generalforsamlingen.
 • Svar: Der er udsendt mail til alle forældre, og det har stået i Adventnyt.
 • Forslag: Fremadrettet kan der sættes reklame op hos købmanden i Daugård og evt. en annonce i Hedensted avis. Man kan også sætte en plakat op på dørene, hvor forældrene afleverer deres børn.

Ligelig repræsentation af kvinder og mænd.