GenereltLectio

Rapport vedr. resultatlønskontrakt 2015-16 for rektor Holger Daugaard

Resultatlønskontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Vejlefjordskolen ved formand Arn Bjørnsfeldt og rektor Holger Daugaard. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. august 2015 til 31. juli 2016.

Beløbet er i alt max kr. 100.000, fordelt på:

Basisramme: 60.000 kr

Ekstraramme: 40.000 kr.

Kontrakten kan ses her

Udmøntning af resultatlønskontrakt for Vejlefjordskolens rektor Holger Daugaard

Angående udmøntning af resultatløn for Holger Daugaard for skoleåret 2015/16 besluttede bestyrelsen d. 29/8 2016 at udmønte 100% af den udstukne basisramme på 60.000 kr (60.000 kr), og 85% af ekstrarammen på 40.000 kr (34.000 kr), i alt 94.000 kr.

Bestyrelsen er tilfredse med opfyldelsen af alle resultatlønnens basispunkter. Der lægges vægt på, at brobygningen er blevet opprioriteret og at flere skoler er blevet besøgt. Strategiarbejdet er kommet godt i gang, ”Pusterummet” er blevet etableret og omfattende bygge- og renoveringsplaner er sammen med 4 årige budgetter blevet udarbejdet.

Med hensyn til punkterne i Ekstrarammen er der tilfredshed med det lave frafald af elever og arbejdet med mere lærersamvær med eleverne. Der trækkes dog 15% fra basisrammen, da bestyrelsen finder, at etableringen af mentorordningen lærerne imellem ikke er kommet i gang.  

Det samlede beløb, som skal udbetales til Holger Daugaard er dermed 94.000 kr.

Mvh

Arn Bjørnsfeldt

8/9 2016

Bestyrelsesformand for Vejlefjordskolen