GenereltLectio

Resultatlønskontrakt 2016-17 for rektor Holger Daugaard

Resultatlønskontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Vejlefjordskolen ved formand

Arn Bjørnsfeldt og rektor Holger Daugaard. Kontrakten er gældende i perioden fra 1.

august 2016 til 31. juli 2017.

Beløbet er i alt max kr. 100.000, fordelt på:

Basisramme: 60.000 kr

Ekstraramme: 40.000 kr.

Se hele rapporten her

 

Udmøntning af resultatlønskontrakt for Vejlefjordskolens rektor Holger Daugaard

Angående udmøntning af resultatløn for Holger Daugaard for skoleåret 2016/17 besluttede bestyrelsen d. 3/9 2017 at udmønte 80% af den udstukne basisramme på 60.000 kr (48.000 kr), og 100% af ekstrarammen på 40.000 kr (40.000 kr), i alt 88.000 kr.

Bestyrelsen er tilfredse med opfyldelsen af alle resultatlønnens punkter, bortset fra punktet om initiativer til at øge optagelsen til gymnasiet. Derimod er punkterne med økonomi, frafald og lærernes arbejdstid udført til bestyrelsens fulde tilfredshed.

Det samlede beløb, som skal udbetales til Holger Daugaard er dermed 88.000 kr.

Mvh

Arn Bjørnsfeldt

22/9 2017

Bestyrelsesformand for Vejlefjordskolen