Arbejdspladsvurdering

Skolen gennemfører hvert tredje år en arbejdspladsvurdering (APV). Den seneste undersøgelse er fra 2010.

 

På sikkerhedsudvalgsmødet den 2/12 -2008 blev det besluttet følgende handlingsplan for nogle af problemstillingerne der var nævnt på dagsordenen (Se vedlagt dokument)

Problemstilling

Løsning

Ansvarlig

Tidsfrist

Opfølgning

Ergonomi i køkkenet

 • Mælkekasser der skal bæres ned af trappen til køkkenet.
 • Dåser der skal ned på lageret
 • Skraldespande der skal op fra køkken til container udenfor

Der etableres en lift i trappenedgangen.

HD

12-2010

OK – rampe etableret i stedet for lift

Ergonomi i køkkenet

 • Æltning af boller og brød
 • Opskæring af grønsager

Det indkøbes en maskine der kan løse opgaven.

Det indkøbes en maskine der kan løse opgaven.

Pernille

Pernille

01-2010

12-2010

Ok

Arbejdstilsynets påbud og anvisninger

 • Støjforhold i skolekøkkenet
 • Nødstop og afskærmning i teknisk afdeling
 • Svejsekursus mm i teknisk afdeling

Lyd absorptions plader opsættes.

Installeres eller maskine fjernes

Medarbejder sendes på kursus

KF

TA

TA

08-2010

08-2010

08-2010

Ok

Ok

Ok

Sikkerhedsorganisationen

 • Sikkerhedsorganisationen har ikke fulgt med skoles udvikling.

Der skal vælges en sikkerhedsrepræsentant for TAP-gruppen/børnehaven. (En repræsentant valgt blandt lærerne er for lidt.)

HD

08-2010

Ok

Asbest

 • Findes der asbest på skolen?

Undersøges

HD, TA

01-2010

12/10

Findes ikke på skolen

 

 

Problemstilling

Løsning

Ansvarlig

Tidsfrist

Opfølgning

Udstyr i laboratorier mm.

 • Sikkerhedsudstyr i kemi lab – briller, kitler, handsker, papir
 • El-stop og gas-stop samt udsugning.
 •  
 • Akustik i musiklokalet – er det et problem?
 • Er der styr på temperaturen?
 • Er der styr på CO2 i undervisningslokalerne?

Udstyr findes allerede.

Udstyr er undersøgt fundet i orden.

Problemer undersøges og medtænkes i en overordnet planlægning af skolens lokaler. En sådan planlægning sættes i gang ved næste fælles PR møde 6. Januar 2010

JV

JV

HD

12-2009

12-2009

?

Ok

Ok

Sygefravær

 • Er noget af vores sygefravær arbejdspladsrelateret?

Der spørges ved sygemelding, men afslag på at svare skal godtages!

LN, EA

   

 

Handlingsplan fortsat fra sikkerhedsudvalgsmøde d. 13. januar 2010.

Problemstillinger der blev kortlagt i undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø.

Problemstilling

Løsning

Ansvarlig

Tidsfrist

Opfølgning

Gymnasiet.

 • De fysiske rammer
 • Procedure for modtagelse af nye lærere
 • Små faggrupper
 • Plan for efteruddannelse

Tages med i den udviklingsplan som er under udarbejdelse.

Procedure udarbejdes med tillidsmand

Vanskeligt problem at løse. Kurser er en mulighed for kontakt med andre faglærer

Plan for kurser og efteruddannelse udarbejdes med tillidsmand

HD

HD, NC, JR

HD, NC

12-2010

08-2010

08-2010

Ok

Problemstilling

Løsning

Ansvarlig

Tidsfrist

Opfølgning

Overbygning og kostafdeling.

 • Information i og fra kostafdeling
 • Gangvagter
 • Kurser.

Forslag til hvordan situationen kan bedres indhentes fra kostafdelingen.

Gangvagter er fordelt efter timetal og det kan ikke gøres anderledes, men der kan aftales fritagelser i perioder hvis der er specielle behov.

Ønskes kurser så spørg!

HD, JC

?

Ok

Ok

0-6 klasse.

 • Støtte fra ledelsen – afstand til ledelsen

Ledelsen er opmærksom på problemet og arbejder på det. Men den fysiske afstand kan vanskeliggøre forbedringer. Gode forslag til hvordan dette løses modtages gerne.

     

Køkken og Teknisk afdeling.

 • Kommunikation med ledelsen

Der er organiseret møde parterne imellem hver 14. dag. Dette har umiddelbart løst problemet.

   

Ok

Problemstilling

Løsning

Ansvarlig

Tidsfrist

Opfølgning

Handlingsplaner

 • Vold og traume
 • Konflikter

Holger følger op på handlingsplanerne.

Findes planerne eller skal de laves.

HD

08-2010

Ok

Denne APV fremlagt på medarbejdermøde 20. Januar 2010.

Opfølgning foretaget løbende gennem 2010, jfr. oversigten.