Handlingsplan vedrørende Miljøvurderingsundersøgelsen

Der er i foråret 2011 gennemført undervisningsmiljøvurdering (UMV) for henholdsvis gymnasieelever og 7.-10. klasses elever. UMV blev gennemført som spørgeskemaundersøgelse på lectio. Det generelle, overordnede indtryk af begge UMV er, at langt størstedelen af Vejlefjordskolens elever er tilfredse med skolens psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. I sidste spørgsmål, hvor eleverne er blevet bedt om at give skolen en samlet ”UMV-karakter”, er gennemsnitskarakteren fra gymnasieeleverne 7,7 og fra 7-10 klasses eleverne 6,5. I de fleste spørgsmål er eleverne blevet bedt om at sætte kryds ved forudindstillede svar, men ind imellem har de haft mulighed for at forklare deres svar. Det er især den sidste kategori, som er anvendelig i forhold til at udarbejde en handlingsplan. 

   
 
 
 

Problemstilling

Løsning

Ansvarlig

Tidsfrist

Opfølgning

Gymnasieelever

7-10. klasses elever

Psykisk undervisningsmiljø

Stress/pres pga. mange afleveringer og lektier

Stress/pres

Planlægning af afleveringer

Teamlærer (gym)

Aug-11

 

Sent fri om eftermiddagen

 

Inddrages i skemalægning

JV

Aug-11

 

Lektiecafé: positivt tiltag, men ønske om at flere fag er repræsenteret blandt vagth. lærer

 

Under planlægning

HD

Aug-11

 

Den sorte gryde: generelt positiv indstilling, men ligger sammen med andre aktiviteter

 

Det er en del af risikoen ved at være bagud med afleveringer!

-

-

 

AT-forløb: manglende koordi-nering

 

Nedsat AT-udvalg. Planlægn.møde alle gymn.lærere 24/6

JV

Aug-11

 
   

Mobning (2 elever)

Kampagne

Mobbe-udvalget

Okt-11

 
   

Personlige årsager

-

-

-

 

Fysisk undervisningsmiljø

Brandøvelse sjældent

Brandøvelse sjældent

Fremover øvelse hvert år i beg. af skoleåret

TA

Sept-11

 

 

For få elstik i mange klasser

 

Teknisk afd. gennemgår klasser

TA

Aug-11

 
 

Langsomt internet

Langsomt internet

Fibernet er bestilt

RL

Sept-11

HD

 

Manglende ventilation i nogle lokaler

 

Indgå i skolens langsigtede plan

HD

?

 
 

Koldt i nogle lokaler om vinteren

 

Nye vinduer. Isolering. Indgår i skolens langsigtede plan

HD

?

 
 

Støj

Larm

Henstillinger og større bevidsthed hos medarbejdere og elever

HD

Sept-11

 
 

Toiletters vedligholdelse

 

En del er udskiftet siden undersøgelsen. De øvrige indgår i skolens 5-årsplan

TA

Jan -12

 
 

Toiletters rengøringsstandard

 

Bedre instruktion til pligtfolk. Evt. rengøring 2 x dgl.

BF

Aug-11

 
 

For lidt mulighed for indendørs sport om sommeren

 

Idrætsforeningen tages på råd

HJ

Aug-11

 
   

For korte frikvarterer

-

-

-

 
   

Gamle stole

Indgår i skolens 5-årsplan

HD

-

 

Æstetisk undervisningsmiljø

Gamle, slidte lokaler

 

Indgår i skolens 5-årsplan

HD

-

 
 

Mangel på et ”værested” i pauser

Ønske om flere væresteder – ude og inde

Indrettes i nr. 30 for gymnasiet

TA

Aug-11

 
   
 
 

26.5.2011

Holger Daugaard