Trivselserklæring

Vi har på Vejlefjordskolen et stort ønske om at markere en kraftig afstandtagen til mobning. Vi erkender, at mobning kan opstå hvor som helst og når som helst.

Vi vil gerne bidrage til, at vores elever får de nødvendige sociale kompetencer: fællesskab, motivation, empati, ansvarlighed og konflikthåndtering, så de er rustede til at møde de udfordringer som skolelivet og tilværelsen byder på.

Vi ønsker, at Vejlefjordskolen skal gå foran med et godt eksempel og vise, at vi altid tager elevers mistrivsel og evt. mobning, dens opståen og konsekvenser for de implicerede, alvorligt.

Vi bør alle føle os medansvarlige for fællesskabet og hver enkeltes trivsel.

Ved at underskrive denne erklæring forpligter vi os til at medvirke aktivt til at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning på vores skole.

Vi vil tage afsæt i udarbejdelsen af en antimobbestrategi for skolen. Antimobbestrategien giver svar på følgende spørgsmål:

1.  Hvad forstår vi ved:         

a. Drilleri- en spontan og tilfældig handling. – Det er at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt.

b. konflikter- foregår mellem to parter, der er nogenlunde lige stærke fysisk og psykisk.

c. mobning- en person bliver mobbet, når

 

2. Hvordan får vi inddraget forældrene i arbejdet for at fremme den sociale trivsel og modvirke mobning?          

a.forældremøde – uddele antimobbepjece.

b.orientering af klasserumskulturen. 

Desuden forventer vi seriøs og sagligt samarbejde med forældrene og ved tvivlsspørgsmål, at de retter henvendelse til den pågældende lærer.

 

3. Hvad gør vi allerede?         

a. afholder ”girafuge” (om pænt sprog/omgangstone)

b. introweekend (rystesammentur)

c. venskabsklasser

d. trivselsundersøgelse (årligt)

 

4. Mål for nye tiltag. Hvilke visioner har vi?

a. Vi etablerer venskabsklasser i børneskolen for at styrke ansvarsfølelse og loyalitetsfølelsen overfor medelever.

b. Massage – den man rører ved mobber man ikke.

 

5. Vores beredskab: Hvad gør vi helt konkret, når mobning er konstateret?

a. Rutiner- handlemuligheder/mobbekasse.

b. Hvem har ansvar for hvad? Klasselærer, lærer, kostvagt, medelever fra klassen, ledelse, andre.

 

6. Hvad gør vi for at udvikle den ansattes kompetencer ift. at fremme social trivsel og modvirke mobning?

a. pædagogiske dage

b. efteruddannelse

c. løbende evaluering på pædagogisk råd

 

7. Hvilke ressourcepersoner kan elever, ansatte og forældre henvende sig til med spørgsmål vedrørende elevernes sociale trivsel?

a. Klasselærer/kontaktlærer

b. Kostvagt

c. Ledelsen

 

8. Hvordan gør vi vores mobbestrategi kendt for alle?

a. På hjemmesiden

b. Store plakater på synlige steder ved happenings (klasserumsregler, girafuge)

c. Elevhåndbogen

d. Pjece om antimobning

 

9. Hvornår og hvordan vil vi evaluere vores antimobbestrategi?

a. 0.-10. kl. pæd. møde og teammøder.

b. Klasselæreren skal have fingeren på pulsen.

c. Vores antimobbemapper.

 

Fremlagt ved fælles pædagogisk rådsmøde 11. November 2009