Generelt om Børnehaven

I undermenuerne kan du læse lidt om vores kostpolitik, værdigrundlag og hele vores virksomhedsplan.

Vedr. optagelse i 0. klasse fra børnehaven

Børn fra skolens børnehave vil almindeligvis have fortrinsret til at blive optaget i skolens 0. klasse. Det er dog sådan, at hvis der er ekstra støtte på et barn i børnehaven, skal der før optagelse i 0.klasse laves en vurdering af barnet. Vurderingen foretages i samarbejde med PPR, børnehavelederen og skolens afdelingsinspektør.

"Vi har SÅ meget mere at byde på!"
Se skolens andre tilbud