Pris 2022-2023

Betalingen for børnehaven og vuggestue betales i 11 måneder (juli er betalingsfri). Bleer er inkl. i prisen.

 • Fuldtidsplads uden madordning:
  • Børnehave  2.550 kr pr måned
  • Vuggestue  3.700 kr pr måned 

 • 30 timers plads (til de forældre som er på barsel):
  • Børnehave 1.950 kr pr måned
  • Vuggestue  2.500 kr pr måned

Søskenderabat følger kommunens regler. Friplads søges gennem kommunen.

 

Aftale om deltidsplads

Der er ifølge Dagtilbudsloven § 27b fra den 1. januar 2019 indført et nyt tilbud til forældre på barsel eller forældreorlov. 

I Vejlefjord Vuggestue og Børnehave har det følgende betydning: 

 • Som udgangspunkt kan barnet være i institutionen i tidsrummet kl. 8.30-14.30.
 • Skulle det opstå, at der ved enkelte lejligheder er behov for at justere i tidsrummet, aftales det med personalet den givne dag eller dagen i forvejen.
 • De 30 timer barnet må være i institutionen må dog ikke overstiges samlet på en uge.

Ansøgningen om deltidsplads skal sendes til Hedensted Kommune via følgende link, hvor der kan læses mere om hvilke krav der er til at opnå deltidsplads. 

 

Åbningstider

Mandag-torsdag kl 6.15-17.00
Fredag kl. 6.15-15.45

 

"Vi har SÅ meget mere at byde på!"
Se skolens andre tilbud