PRESSEMEDDELELSE fra Hedensted Kommune

 

Tilbud om tidlig tværfaglig rådgivning for 0-17 årige er nu i gang på alle skoler i kommunen

De senere års gode projekterfaringer i fire af kommunens skoledistrikter har medført, at tilbuddet om åben rådgivning fra et tværfagligt team er etableret på alle kommunens skoler.

 

De overbevisende resultater fra projekt Tidlig Tværfaglig Indsats i Juelsminde, Tørring, Uldum og Øster Snede har medført, at forældre, børn og fagpersoner nu kan benytte tilbuddet om åben tværfaglig rådgivning på alle skoler. ”I den tidlige tværfaglige rådgivning har man kontakt med en socialrådgiver, en psykolog og en sundhedsplejerske, og netop den tværfaglige sammensætning er med til, at man får en god og dækkende rådgivning” udtaler Charlotte Lauridsen, som er leder af kommunens familieafdeling.

Store og små problemer

Det er typisk forældrene eller fagpersoner, som tager kontakt til det tværfaglige team, men barnet/den unge kan også selv henvende sig. Teamet behandler henvendelser vedrørende alle 0-17 årige. Henvendelserne handler om både store og små problemer f.eks. om opdragelse eller forældrerollen, eller at barnet har mange konflikter, er ensomme, er udsat for mobning eller ukoncentrerede, bekymrede, indelukkede, triste, angste eller selvdestruktive. Også mange forældre, som er i skilsmisse henvender sig for at få rådgivning til, hvordan de kan samarbejde, så barnet ikke kommer ”i klemme”.

Charlotte Lauridsen uddyber: ”Vores erfaringer viser, at den tidlige tværfaglige rådgivning giver noget at arbejde videre med, hvor redskaberne også kan bruges i andre sammenhænge end blot det problem, man kom med.”

”Tilbuddet er målrettet børn i alle aldre. Det værfaglige team er sammensat af erfarne medarbejdere, som nu er i gang på alle skoler. På kommunens hjemmeside www.hedensted.dk/bfr kan man finde en oversigt over kontaktmulighederne på hver enkelt skole” fortsætter Charlotte Lauridsen.

Erfaringerne fra Hedensted Kommune er så gode, at kommunen indgår i et forløb sammen med Socialstyrelsen, hvor erfaringerne skal videreformidles til landet øvrige kommuner i løbet af foråret 2014.

"Vi har SÅ meget mere at byde på!"
Se skolens andre tilbud