Værdigrundlag

Vi bygger på samme værdigrundlag, som ligger til grund for hele Vejlefjordskolens virke. Vejlefjordskolens værdigrundlag udtrykkes i skolens logo ved de tre H'er: Hjerte, Hånd, Hoved, som omfatter uddannelsen af hele mennesket med dets åndelige, sociale, fysiske og intellektuelle sider.

Hjertet

står for det kristne trosgrundlag, der har sin grund i de bibelske skrifter. Mennesket ses som skabt af Gud, hvorfor det enkelte menneske har uendelig stor værdi og samtidig står i et ansvarsforhold til andre mennesker og den omgivende natur. Det er derfor skolen mål at hjælpe eleverne til i fællesskab med andre at udvikle alle deres evner, at føle sig værdsat og pålagt ansvar, så eleverne lærer at indgå i et moderne samfund og leve op til de krav som arbejdsfællesskab, demokrati og globalisering stiller dem overfor. Kristne idealer om frihed, lighed og tolerance indgår i skolens værdigrundlag.

Hånden

udtrykker, at skolen ønsker at give gode rammer for og udfordre til fysisk, kreativ og musikalsk udfoldelse. I undervisning og fritid udnyttes skolens beliggenhed i naturskønne omgivelser ved skov og strand. Til skolens ide hører at kostelever dagligt deltager i praktisk arbejde og at de lærer og praktiserer sund livsstil.

Hovedet

står for uddannelsen af elevernes intellektuelle færdigheder. Under hensyntagen til den enkeltes evner, ønsker skolen via faglig fordybelse og personlig disciplin at give eleverne de bedste muligheder for videre uddannelse og fortsat tilegnelse af både personlige, sociale og faglige kompetencer. Det er skolens mål, at elevernes læring skal ske i et udviklende pædagogisk miljø, hvor lærere enkeltvis og sammen indgår som rollemodeller og medspillere, hvor uddannelsesmæssige og personlige krav er præcise og uomgængelige.

"Vi har SÅ meget mere at byde på!"
Se skolens andre tilbud