Grundskolens personale

Ledelse

Marianne Boes

Leder af grundskolen

76413131

Helle Demant Knudsen

Souschef, engelsk

Lærerteam

Allan Lindsay

Dansk, musik, engelsk, makerspace, biologi, geografi

Anette Falk

Støtte

Anne Sæderup

Fysik/kemi

Flemming Nutzhorn

Engelsk, kristendom, historie, idræt, valgfag

Hanna Nyholm Jørgensen

Matematik, musik, støtte, historie, n/t, kor, PLC

Helle Ager Henriksen

Dansk, engelsk

Henrik Jakobsen

Fysik/kemi, sløjd

Jeanette Jakobsen

Dansk, PLC

John Rasmussen

Matematik, engelsk, kristendom

Lena Thykjær

Støtte

Lisbeth Brixen

SFO leder, UU

76413139

Marianne Rasmussen

Støtte

Niels Christiansen

Tysk

Olivia Horvath

Matematik, tysk, madkundskab, tysk, valgfag, PLC

Pia Veber Nielsen

Dansk, idræt, n/t, håndarbejde, musik, SFO

Sabine Adam

Dansk, billedkunst, idræt, UU,valgfag

Simone Skøt Thygesen

Dansk, n/t, kristendom, idræt, billedkunst, UU

Susse Flinker

(Orlov)

Skolens administration

Ina Hartmann

Økonomichef

76413120

Charlotte Lauridsen

Bogholder, Løn

76413124

Lenette Blond

Sekretær

7589 5202

SFO

Lisbeth Brixen

SFO leder, UU

76413139

Pia Veber Nielsen

Dansk, idræt, n/t, håndarbejde, musik, SFO

Rita Eva Tanko

SFO

Kom ned ad bakken og besøg os