Personale

Ledelsen

Kay Flinker

Rektor

76413132

Kasper Busk

Vicerektor

76413130

Undervisere

Elsebeth Daugaard

Kontaktlærer for gymnasiet

Helle Vibeke Hansen

Oldtidskundskab

Ina Ferenzi

Dansk, religion, ordblindevejleder

Jørgen Voldstad

Matematik, fysik, informationsteknologi

Karin Abrahamsen

Engelsk, Musik, Kor

Kathrine Pedersen

Historie, religion, gennemførelsesvejleder

Luminita Jensen

Matematik og kemi

Martin Schmidt

Fransk, psykologi

Niels Christiansen

Tysk, religion

Patrick Hornsey

Idræt, kontaktlærer

René Bidstrup

Præst

Robert Lindsay

IT-ansvarlig, engelsk og psykologi

Tanja Berle

Samfundsfag, Religion, UU-vejleder

Thomas Boilesen

Biologi, naturgeografi

Tine Meyer Jakobsen

Engelsk, Spansk

Administration

Ina Hartmann

Økonomichef

76413120

Charlotte Lauridsen

Bogholder, Løn

76413124

Lenette Blond

Sekretær

7589 5202

Køkken

Mia Blond

Køkkenleder

76413135

Jonna Nielsen

Køkken

76413135

Britta Rasmussen

Køkken

76413135

Liga Valdmane

Køkken

76413135

Teknisk afdeling

Søren Vejrum

Leder af teknisk afdeling

76413127

Tommy Andersen

Teknisk Afdeling

76413137

Klaus Elmelund

Teknisk Afdeling

Kom ned ad bakken og besøg os