Kontaktinformationer 

Vejlefjord Vuggestue og Børnehave
Vejlefjordskolen 20
8721 Daugård

Vuggestuens nummer er 6155 4596
Børnehavens nummer er 2445 3138

Fastnet nummer er 7641 3138
Mail:  
 

Optagelse i Vejlefjord Vuggestue og Børnehave

Optagelse sker ved henvendelse til lederen af børnehaven.
Optagelse af børn til børnehaven sker efter følgende kriterier:

·  barnet har søskende på Vejlefjordskolen
·  tilknytning til Vejlefjordskolen/kirken
·  alder

Vuggestuen og børnehaven fører venteliste over børn, der ønskes optaget. Ventelisten er åben for alle børn
 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til den sidste eller 15. i måneden.

 

Åbningstider

Mandag til torsdag: 06:30-16:45
Fredag: 06:30-15:30

Der er tilmeldingsfrist i ferieperioder

 

Pris

Betalingen for børnehaven og vuggestue betales i 11 måneder (juli er betalingsfri). Bleer er inkl. i prisen.

 • Børnehaven:
  • Fuldtidsplads - 2.400 kr. 
  • Deltidsplads (30 timer) - 1.800 kr.
 • Vuggestue
  • Fuldtidsplads - 3.600 kr. 
  • Deltidsplads (30 timer) - 2.425 kr.

Søskenderabat følger kommunens regler. Friplads søges gennem kommunen.

 

Aftale om deltidsplads

Der er ifølge Dagtilbudsloven § 27b fra den 1. januar 2019 indført et nyt tilbud til forældre på barsel eller forældreorlov. 

I Vejlefjord Vuggestue og Børnehave har det følgende betydning: 

 • Som udgangspunkt kan barnet være i institutionen i tidsrummet kl. 8.30-14.30.
 • Skulle det opstå, at der ved enkelte lejligheder er behov for at justere i tidsrummet, aftales det med personalet den givne dag eller dagen i forvejen.
 • De 30 timer barnet må være i institutionen må dog ikke overstiges samlet på en uge.

Ansøgningen om deltidsplads skal sendes til Hedensted Kommune via følgende link, hvor der kan læses mere om hvilke krav der er til at opnå deltidsplads. 

 

Find os her 

Vis stort kort

 

"Vi har SÅ meget mere at byde på!"
Se skolens andre tilbud