Optagelseskrav for stx fra 2019

 

For at blive optaget på stx direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

 • være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse ved afslutningen af 9. klasse
 • bestå folkeskolens afgangseksamen 
 • få mindst 5,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer 
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed
 • senest 1. marts sende din ansøgning via optagelse.dk

 

Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

 • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver. Ved de lovbundne prøver forstås prøverne i skriftlig dansk, mundtlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk og praktisk/mundtlig fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi (men altså ikke de prøver, der udvælges ved udtræk, og som kan være forskellige fra elev til elev)
  eller
 • får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 

 

For at blive optaget på stx direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:

 • være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse ved afslutningen af 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge enten 9. klasses- eller 10. klassesprøver i alle tre fag
 • have bestået folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse
 • have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer  i 9. klasse
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse* eller undervisning, der står mål hermed
 • senest 1. marts sende din ansøgning via optagelse.dk   

 

Hvis du ikke fik mindst 5,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

 • fik et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver i 9. klasse
  eller
 • fik et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver i 9. klasse og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 
  eller
 • forbedrer dine karakterer ved prøverne i 10. klasse, så du opnår et gennemsnit på mindst 5,0 i de afsluttende standpunktskarakterer.

*Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.

Daggymnasium

I gymnasiet har vi både dagelever fra nærområdet og elever der bor på skolen. Der er indrettet et opholds- og studielokale specielt til dageleverne, og det kan benyttes til forberedelse og ophold. Her findes en personlig boks til bøger m.v. Som noget helt særligt spiser alle dagelever gratis middag på skolen sammen med kosteleverne, så den hyggelige og faglige snak kan fortsætte der. Der er en del fritidsaktiviteter, som man som dagelev også har mulighed for at deltage i, det kunne fx være at gå til kor, sejle kajak, gå til ridning, spille fodbold, volleyball, svømme i vores svømmehal eller træne i vores veludstyrede fitness-center.

Vi er overbeviste om, at du vil blive glad for at gå hos os. Vores gymnasium er ikke så stort, men til gengæld har det atmosfære, og vi gør hvad vi kan for at skabe et godt miljø for vore elever og her kender alle hinanden og ingen forsvinder i mængden.

Frivilligcenter

 

Går du på en ungdomsuddannelse, er Projekt Frivillig måske lige noget for dig?


Et afgrænset forløb med frivilligt arbejde i en forening kan give dig et pusterum i hverdagens travlhed med lektier, fritidsinteresser og venner. I foreningslivet får du et indblik i den frivillige verden – og måske endda nye venner. Det er måske ikke dit CV, du tænker mest på lige nu, men under alle omstændigheder kan dine erfaringer fra det frivillige arbejde ofte bruges til noget senere, måske er det det, der afgør, om du vinder kampen om drømmejobbet – og som noget helt nyt får du et bevis for din indsats, som du kan vedlægge dit eksamensbevis.


Måske er én af dine venner allerede frivillig, fx som medhjælper i en sportsklub eller på en festival eller noget helt tredje… Mulighederne er mange, og du kan selv være med til at strikke et forløb sammen. Hvad med fx at lære, hvordan man arrangerer en fest eller event, hvordan man styrer et projekt, eller lærer en gruppe ældre at skrive en sms?


Se mange flere eksempler på forløb på www.projektfrivillig.dk

 

Hvilken type frivillig er du?

Der er utallige muligheder for at lave frivillige forløb, der passer bedst til din frivilligtype – her er nogle eksempler:

 • Er du den, der kan lide at lave noget praktisk sammen med andre, kan du måske hjælpe en forening med et sportsarrangement, store og små events, hvor mange mennesker samles.
 • Er du den, der kan lide at lede, udvikle, forandre, og skabe nye ting, kan du måske lede et projekt for en periode i en forening. ·  Er du den, der let bliver grebet af sager, hvor dyr, mennesker eller natur bliver misbrugt eller udnyttet, har du mulighed for at gribe til handling gennem foreninger, der brænder for samme sag som dig. 
 • Er du den, der kan lide at udtrykke dig kunstnerisk, eller give din viden videre til andre, findes der helt sikkert teaterforeninger, rollespilsforeninger, lektiehjælpscaféer osv., som har brug for dig. ·  Er du den, der kan lide at bevæge dig, bruge din krop og være aktiv, dyrker du sikkert allerede sport eller anden fritidsinteresse, der kræver fysisk aktivitet. Måske er du instruktør eller træner? Al den tid, du bruger på det, kan du nu få et bevis for. · Er du bare god til at lytte til folk, snakke og være nærværende, så er foreninger, der hjælper andre unge med problemer måske noget for dig? ·  Er du den, der gerne vil gøre noget mere for de svage i samfundet, så er foreninger, der hjælper hjemløse, ældre, syge og svage, måske lige netop noget for dig?

Skolens holdning til mobning

Studievalg og eVejledning på Vejlefjordskolen

 

Hvem er Studievalg og eVejledning?

Studievalg og eVejledningtilbyder landsdækkende vejledning om videregående uddannelse og erhverv. Studievalg kommer ud til gymnasier i Danmark og laver arrangementer, workshops samt tilbyder individuel vejledning løbende til eleverne under og efter uddannelsen. eVejledning tilbyder digital vejledning i form af chat, sms, mail og telefonopkald. Vejledningen ved både Studievalg og eVejledning er uafhængig af de videregående uddannelsesinstitutioner. Vores viden om videregående uddannelse i Danmark er bred. Vi stiller spørgsmål til vejledningssøgende og forventer, at vejledningssøgende er aktivt deltagende. Vi er gode til at finde frem til information og kan hjælpe med at formidle kontakt til specialister i forhold til den enkelte forespørgsel.  

 

Hvad kan Studievalg og eVejledning vejlede mig om?

 • Tvivl vedrørende valg af videregående uddannelse
 • Supplering af fag efter studentereksamen
 • SU til videregående uddannelse
 • Informationssøgning – f.eks. brug af ug.dk
 • Uddannelse i udlandet

 

Hvordan får jeg fat i Studievalg og eVejledning?

Studievalg-vejleder Gitte Schou-Jensener på Vejlefjordskolen ca. en gang om måneden. Du kan booke tid til en samtale via www.bookstudievalgsyd.dk – vælg Vejlefjordskolen. Du kan også kontakte Gitte via  eller 7266 5582 (læg tydelig besked med navn og mobilnummer)

eVejledning kan kontaktes via www.eVejledning.dk eller via 7022 2207 – de har åbent alle ugens dage.

Både Studievalg og eVejledningstilbud om vejledning er gældende i det omfang, den enkelte har behov for. Både før og efter studentereksamen.