Hvem er vi?

Rammen for læreplanVejlefjord vuggestue og børnehave er en privat daginstitution med plads til 18 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn. Vuggestuen og børnehaven hører til Vejlefjord Skolen, som består af grundskole, efterskole og gymnasium. Vi ligger skønt placeret midt i skov og med nem adgang til fjorden. Vi er en børnehave med en kristen profil, som vægter anerkendelse, respekt, omsorg og nærvær. På daglig basis leger vi både inde og ude og bruger naturen omkring os.

 

Børnehaven består som udgangspunkt af to grupper, krabberne og søstjernerne. Vi har også perioder hvor de ældste børn i børnehaven har en Klub 0 gruppe som bl.a. spiser sammen og har gruppedage sammen. Vores institution er med udgangspunkt ikke aldersopdelt, men blandet i alder på tværs i løbet af ugen. Dette gør vi, da vi mener det giver børnene mulighed for at hjælpe og lære af hinanden.

Vuggestuen består af grupperne muslingerne og muslingerne 2. Muslingerne 2 er de største 4-5 børn, som har deres eget personale, som sluser dem langsomt ind i børnehaven, for på den måde at give den en god og blid overgang fra vuggestue til børnehave. Hvert år i sensommeren opretter vi en ”Klub 0” gruppe, som er den ældste årgang af børnene i børnehaven. De er samlet én gang om ugen i skolens SFO sammen med en voksen fra SFO’en. Det gør vi for, at de skal få en god og blid overgang fra børnehave til brobygningen som begynder i april, hvor de går ud af børnehaven og begynder i SFO’en på daglig basis.

 

Læs hele læreplanen 2020 her

"Vi har SÅ meget mere at byde på!"
Se skolens andre tilbud