Barnets alsidige personlige udvikling

(personlige kompetencer)

For at styrke det enkelte barns personlige kompetencer og barnets egen fornemmelse for sig selv, mener vi det er vigtigt, barnet føler sig set og husket, og at barnet samtidig oplever at være en synlig del af et fællesskab og dermed opnår en oplevelse af at have en betydning. I hverdagen vil det bl.a. betyde, at vi vil anerkende barnet for den person, barnet er og ikke for det, barnet gør – ”vi kan lide dig, fordi du er dig”. Vi hilser på barnet med navns nævnelse, så barnet derved føler sig set. Til samling får barnet mulighed for at fortælle om egne oplevelser og får samtidig en oplevelse af at have betydning, når andre lytter til dets fortælling.

For at forstå sig selv og opleve egen betydning er det ligeledes vigtigt, at vi formår at se barnet og tilbyde barnet en hverdag med forskellige sociale og kulturelle tilbud, hvor barnets egne interesser og initiativer høres og tages alvorligt, og hvor barnet oplever en udvikling og en anerkendelse af eget værd. Det er vigtigt, at det enkelte barn får lov til at sætte grænser i forhold til de øvrige børn, sådan at barnet selv får mulighed for at vælge legested og legevenskaber.

Barnet skal have mulighed for at være medskaber af og øve indflydelse på egen hverdag. Vi vil tilbyde en hverdag, der giver barnet mulighed for at være en del af et fællesskab, hvor barnet lærer at ”læse” det sociale samspil og hvor evnen til at løse konflikter styrkes. Via forskellige former for dokumentation vil vi fortælle og vise spor efter det enkelte barn, ligesom hvert enkelt barn har sin egen bog med spor fra oplevelser fra såvel institutionsliv som familieliv.

 

Mål Metode

Succeskriterium

 

Opfølgning/dokumentation

Børnemiljø

 

Vi vil give børnene lyst og mod til at tage egne initiativer og være medbestemmende.

Børn bevarer deres naturlige nysgerrighed

At børn oplever stort selvværd.

At skabe livskvalitet

Anerkendelse af barnet!

Ved at vi voksne tager børnenes initiativer alvorligt, og bygger videre på deres ideer.

  • Større projekter
  • Daglige lege/aktivitet

Ved at børnene bliver præsenteret for mangeartede oplevelser. At vi voksne er gode eksempler til at turde prøve nyt.

Vi støtter børnene i at sætte ord på deres følelser.

Selvhjulpenhed er en naturlig del af dagligdagen.

Alle børn kommer med ideer til en aktivitet/projekt som de oplever ejerskab af.

At børnene har frimodighed til at undersøge og prøve nye ting.

Foto, video, udstilling og skriftlige beskrivelser vha SMTTE.

- Hjælper de voksne dig, hvis der er nogen der driller?

- Lytter de voksne til dig?

- Fortæller de voksne dig, når du gør noget godt?

 

 

"Vi har SÅ meget mere at byde på!"
Se skolens andre tilbud