Krop og bevægelse

Da vi er en børnehave, som har fokus på bevægelse og natur, ser vi leg og bevægelse som en integreret del af dagligdagen. Vi vil give det enkelte barn en naturlig glæde og lyst til at bruge kroppen samt et kendskab til egne styrker og grænser. Vi vil støtte barnets sansemotoriske udvikling, da den har stor betydning for barnets generelle udvikling og evne til læring. I dagligdagen betyder det, at vi tilbyder forskellige aktiviteter som svømning, gymnastik og ture ud i naturen, ligesom der er lagt vægt på stimulering af sanserne via de fysiske rammer. Vi mener ligeledes, at det er vigtigt at støtte barnets eget initiativ, ved at deltage aktivt i hverdagens praktiske gøremål. Vi mener, at det er vigtigt at det enkelte barn får mulighed for selvstændigt at klare mange opgaver. Barnet opnår herved en styrkelse af motorikken ligesom selvtillid og selvværd styrkes.

 

Mål

Metode

Succeskriterium

Opfølgning/dokumentation Børnemiljø

Vi vil, at det enkelte barn opnår et kendskab, til egen krop, dens muligheder og formåen.

At barnet opnår nye kropslige færdigheder,

Ved daglig målrettet brug af skolens hal til idræt og leg.

Daglig brug af legeplads.

Flere ugentlige ture til skov og strand.

Brug af Hedensted Svømmehal

Motorik ifølge ugeplan

Motorik uge

Fokus på at være selvhjulpen, det enkelte barn støttes i at kunne selv, fx tage tøj af og på og hælde mælk op. Barnet inddrages ligeledes i daglige føremål som borddækning, oprydning og maddage.

Det enkelte barn udviser glæde og lyst til at bruge kroppen og giver udtryk for egne styrkesider i hverdagen.

Foto, video, udstilling og skriftlige beskrivelser vha SMTTE.

Synes du legepladsen er god?

Hvad er det bedste ved legepladsen?

Hvad er det værste ved legepladsen?

 

 

 

"Vi har SÅ meget mere at byde på!"
Se skolens andre tilbud