Kulturelle udtryksformer og værdier

Vi vil give barnet en forståelse for og en tilgang til omverdenen ved, at barnet får mulighed for at afprøve forskellige udtryksformer, såvel kunstnerisk som kulturelt. Vi vil via musik, sang- og bevægelseslege give barnet mulighed for at udtrykke sig kreativt. For at styrke barnets interesse og glæde ved at skabe og bruge sig selv, vil vi give barnet adgang til og mulighed for at eksperimentere med forskellige materialer. I hverdagen vil vi støtte op omkring børnenes egne interesser og kreativitet, men også præsentere barnet for nye muligheder, sådan udvikling sikres. Det er desuden vigtigt, at barnet præsenteres for eller oplever forskellige kulturer og værdier, for at barnet derigennem kan få en forståelse og en tolerance for egen og andres måde at leve på.

 

Mål

Metode

Succeskriterium 

Opfølgning/dokumentation Børnemiljø

Give det enkelte barn et kendskab til traditioner og højtider, med særligt fokus på den kristne tro og menneskesyn.

At børnene får afprøvet forskellige kreative udtryksformer.

Fejre højtider og traditioner, - bla..: jul, fastelavn, Lucia, påske, pinse, bedsteforældredag, mml.

Synge bordvers, når vi spiser madpakker.

Der er adgang til farver, papir og andre materialer der kan stimulere og give mulighed for kreativitet og udtryksmuligheder.

Børnene har fri adgang til børnebøger.

Daglig højtlæsning og fortælling.

Det bibelske fortællestof er en naturlig del af fortælle universet.

Billedskole – emneuge

Bruge Remida centret

Deltage i Vejlefjordskolens årlige indsamlingsprojekt

Børnene bliver fortrolige med de kristne traditioner.

At børnene i løbet af deres børnehave liv, får afprøvet flere former for billedlig udtryksform.

Foto, video, udstilling og skriftlige beskrivelser vha SMTTE.

Kan du lide at tegne og male?

Kan du lide at lave teater?

Synes du, at det er rart når I spiser sammen?

Synes du, at du lærer noget nyt i børnehaven?

"Vi har SÅ meget mere at byde på!"
Se skolens andre tilbud