Naturen og naturfænomener

 

Vi er en børnehave med særligt fokus på naturen og vil derfor bruge naturen til at opnå flere mål og delmål. Da vi har naturen uden for døren er det et sted, vi vil bruge til at undersøge og lære om naturen og naturfænomener. Derudover vil vi bruge naturen til motoriske og sansemæssige oplevelser.

Vi vil gerne give børnene et kendskab til og en forståelse for naturen. Vi vil i hverdagen lære børnene ansvarlighed og respekt for naturen, sådan at de også fremover kan være med til at bevare og tage hensyn til dyre- og planteliv. I hverdagen vil vi støtte op omkring børnenes egne ideer og oplevelser i naturen og arbejde videre derfra. Vi vil følge årstiden via vejret, plante- og dyrelivet, ligesom vi vil anvende årstidens frugt og grønt ved bagning og maddage.

 

Mål 

Metode

Succeskriterium 

Opfølgning/dokumentation Børnemiljø
Børnene lærer at bruge naturen på mange og alsidige måder: Til:
  • oplevelse
  • læring
  • glæde
  • leg

Daglige ture i naturen omkring børnehaven.

Bruge naturen til leg, bevægelse, læring.

Ved brug af :

  • fiskenet
  • dolke
  • forstørrelses glas
  • bålplads
  • tilbehør til madlavning på bål

Bruge årshjul til nye læringsmål

Emneuge for hele institutionen

At børnene udviser glæde og ansvarlighed i naturen og ser den som et sted, hvor det er særligt godt at lege og bevæge sig.

Foto, video, udstilling og skriftlige beskrivelser vha SMTTE.

Kan du lide at være på tur?

Er du med til at bestemme hvor I skal hen på tur?

Hvad er det sjoveste ved at være i skoven eller ved stranden?

"Vi har SÅ meget mere at byde på!"
Se skolens andre tilbud