Samarbejde med forældre om børns læring

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring.

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring?

Vi har i dagligdagen en tæt kontakt med forældrene og et godt samarbejde med dem omkring børnenes læring og trivsel. Vi mener, det er vigtigt at skabe et godt samarbejde imellem hjemmet og institutionen, for at børnene får de bedste forudsætninger for at trives og lære. Den daglige snak om børnenes hverdag er vigtig, for at støtte op om barnets udvikling samt fortælle små historier fra barnets dag. Derfor lægger vi også jævnligt billeder fra dagligdagen på vores intranet DayCare, for at forældrene kan følge med i børnenes liv i børnehaven og vuggestuen. Når vi taler sammen dagligt, får vi også fortællinger fra hjemmet, som kan give os en forståelse for eventuelle ændringer i barnets handlemønstre og adfærd.

 

Vi afholder samtaler efter behov både i vuggestuen og børnehaven. I børnehaven afholder vi en årlig samtale og i vuggestuen snakker vi meget med forældrene i forbindelse med forbesøg og opstart og derefter har vi en overleveringssamtale når børnene nærmer sig børnehavealderen.

 

Derudover afholder vi forskellige forældrearrangementer som fx forældrekaffe, Sankthans, grillaften, juleklip og fælles forældremøde.

 

Vi opfordrer gerne til legeaftaler hjemme, dels for styrke børnenes relationer, men også for støtte op om nye relationer mellem børnene. Samtidig skaber legeaftalerne også et fællesskab mellem forældrene, som smitter positivt af på børnene.

 

Vi har ikke en forældrebestyrelse pga. vores sammenhæng med skolen. Vi har i stedet et forældreråd. Forældrerådet mødes ca. 4 gange om året, hvor der informeres om det daglige arbejde omkring børnene, børnetal, læreplaner samt planlægning af div. forældrearrangementer.

"Vi har SÅ meget mere at byde på!"
Se skolens andre tilbud