Sammenhæng til børnehaveklassen

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen.”

 

Vi har valgt ikke kun at fokusere på overgangen mellem børnehave og skole, men også på overgangen mellem hjem og vuggestue samt mellem vuggestue og børnehave. Vi arbejder meget med overgangene, da vi mener, at det er vigtigt at skabe tryghed og genkendelighed for børnene, så de bedre kan blive en del af det nye fællesskab, de skal indgå i.


Overgang fra hjemmet til vuggestuen: Overgangen fra hjem til vuggestue er ofte den første overgang i barnets liv. Uanset om man er første gangs forældre eller har flere børn, tilrettelægger vi altid besøg og indkøring ud fra det enkelte barn og dets familie. Vores fornemmeste opgave er i første omgang at få forældrene til at føle sig trygge. Vi inviterer forældrene og børnene på et forbesøg en formiddag, hvor vi har tid til at hilse på hinanden og hvor barnet kan lege trygt på gulvet sammen med sine forældre, de øvrige børn på stuen og det pædagogiske personale. Denne formiddag er vigtig. Her fornemmer forældrene stemningen på stuen, de oplever hvordan vi er sammen med børnene, hvordan vores relation til de øvrige børn er samt hvordan vi trøster børnene, hvis de bliver kede af det. På forbesøget interesserer vi os for barnet, vi stiller spørgsmål til fødselsforløb, barslen, særlige behov, allergier, sut osv. Vi bruger ligeledes tid til at fortælle om opstarten i vuggestuen. Blandt andet snakker vi om, at det er helt normalt at barnet reagerer når forældrene tager afsked, hvorfor det er vigtigt at sige tydeligt farvel samt at barnet vil være ekstra eksponeret for sygdomme det første år.


Vi har nogle informationer som vi formidler til forældrene når de er på besøg med barnet inden vuggestuestarten. Her fremgår en masse praktiske oplysninger om madsituationer, garderobe/tøj og hverdagens struktur. Praktiske informationer som er vigtige for især førstegangsforældre, da det skaber en tryghed.

 

Overgang fra vuggestue til børnehave: I overgangen fra vuggestue til børnehave etablerer vi så vidt muligt en lille gruppe på 4-5 af de ældste vuggestuebørn. Her er formålet er at lave en glidende overgang fra vuggestue til børnehave. Gruppen er et mindre fællesskab, hvor der er fokus på at børnene får en god relation til hinanden, så venskaber kan spire, hvilket er godt for dem når de rykker ind i den lidt større verden i børnehaven. De vil løbende blive introduceret for børnehavelivet ved at komme mere og mere på "besøg" i børnehaven. På disse besøg i børnehaven har børnene mulighed for at lege i børnehaven, være med til børnehavens bibelfortælling og øvrige aktiviteter i et passende tempo og i trygge rammer. I overgangsgruppen tilrettelægges dagligdagen og aktiviteterne, så børnene på bedste vis bliver forberedt og rustet til børnehavelivet.

 

Overgang fra børnehave til børnehaveklasse: I løbet af efteråret og frem til april samler vi de ældste børn fra begge grupper, til det vi kalder ’Klub 0’. Én formiddag om ugen er de sammen med brobygningspædagogen fra SFO’en. De mødes i SFO’en og lærer stedet og deres kommende brobygningspædagog at kende. Der lægges vægt på at skabe sociale relationer og lave forskellige små skoleopgaver, for på den måde at være klar på, hvad der skal ske og hvilken verden de møder i brobygningen fra april. I den periode arbejder vi i børnehaven med fx rim og remser, hører historier, snuser til bogstaver, skriver bogstaver, undersøger ’hvem er jeg’ og ’hvor kommer min familie fra’, hvad vi hver især kan og hvordan vi kan hjælpe hinanden.

 

"Vi har SÅ meget mere at byde på!"
Se skolens andre tilbud