Sociale kompetencer

Det er vigtigt, at barnet lærer at være en del af en gruppe, sådan at barnet lærer at indgå i sociale relationer i sit videre liv. Barnet skal lære sig selv og egne afgrænsninger at kende, før det kan lære at give plads, samt respektere de øvrige børn i gruppen. Vi vil gerne vise/lære børnene at udvise hensyn til andre børn og voksne og støtte barnet i at kunne udsætte egne behov. Der skal være plads til og accept af hinandens forskellighed (hudfarve, handicap, sprog og lign.). Vi skal lære dem at passe på og hjælpe hinanden samt give dem en god omgangstone hinanden imellem.

 

Mål

Metode

Succeskriterium

Opfølgning/dokumentation Børnemiljø
Vi vil støtte det enkelte barn i at danne venskaber og lære de sociale spilleregler.

Gennem leg og bevægelse, hvor aktiviteterne tager udgangspunkt i sociale relationer og færdigheder.

Støtte og opmuntre børnene til at hjælpe hinanden, i garderobe med af- og påklædning, borddækning og lign., sådan at børnene derigennem får et andet kendskab til de enkelte børns ressourcer og kompetencer

Vi støtter og om forældrenes initiativer i. f. t. venskaber, ligesom vi vil opmuntre til, at de venskaber der opstår i børnehaven støttes og plejes i fritiden.

Samarbejde på tværs af stuerne.

Arbejde målrettet med venskaber i en periode.

Det enkelte barn har mindst én børneven.

At børnene udviser empati og hjælpsomhed

Foto, video, udstilling og skriftlige beskrivelser vha SMTTE.

Har du gode venner i vuggestue/børne

have?

Kan du lide de andre børn?

Tror du, de andre børn kan lide dig?

 

 

 

 

 

"Vi har SÅ meget mere at byde på!"
Se skolens andre tilbud