Sprog

Vi mener, det er vigtigt at støtte det enkelte barns sproglige udvikling, da sprog er en forudsætning for at kunne udtrykke sig og indgå i en dialog og et samspil med andre. Derudover er det vigtigt, at barnet opnår et kendskab til og en forståelse for forskellige udtryksformer som kropssprog, mimik, billedsprog og skriftsprog for at kunne indgå i legen og fællesskabet samt de mange forskellige relationer, der opstår i hverdagen. Sproget er ligeledes en vigtig faktor i forhold til konfliktløsning og det enkelte barns evne til at sige til og fra, da barnet herved får mulighed for at blive mødt og forstået af andre på en hensigtsmæssig måde. I hverdagen er det vigtigt, at vi er gode rollemodeller, når vi taler med hinanden samt med børnene. Vi vil skabe en hverdag, hvor børnene får mulighed for at udvikle deres sprog gennem aktiviteter og kreative udtryks- og udfoldelsesmuligheder, ligesom vi vil støtte og udvikle børnenes interesse for tegn, symboler, bogstaver og tal.

 

Mål

Metode

Succeskriterium 

Opfølgning/dokumentation Børnemiljø

Vi vil styrke det enkelte barns sproglige forudsætninger, sådan at barnet lærer at sige til og fra, samt udtrykke egne meninger, sådan at barnet kan forstås af andre

At børnene får et anerkendende sprog.

Ved at vi voksne møder barnet med anerkendelse og forståelse, så at de får mulighed at udtrykke egne tanker og følelser.

Via daglig bevægelse, gennem sanglege, rim/remse lege, hvor barnet får mulighed for at udtrykke sig kropsligt og sprogligt.

Ved samtale med børnene i grupperne om målets emne.

Gennem årligt teaterprojekt

Sproggruppe, som oprettes efter behov

Sprogtest

Indlæring af nye rim/remser hver år i flg årshjul

Barnet anvender i sproget som kommunikationsmiddel i konflikter.

At børn kan udtrykke sig hensigtsmæssigt og forståeligt.

Gennem samtale med børnene.

Foto, video, udstilling og skriftlige beskrivelser vha SMTTE.

Sprogtest

Kan du lide at høre historier?

Kan du lide at tegne og male?

Kan du selv lide at fortælle historier?

 

 

"Vi har SÅ meget mere at byde på!"
Se skolens andre tilbud