GenereltLectio

Afdelingsleder - afdelingsinspektør søges

Da vores nuværende afdelingsinspektør ønsker nye udfordringer, søger Vejlefjordskolen en ny afdelingsinspektør, der skal varetage den daglige ledelse af 0. -10. klasses afdelingen. Vi søger en medarbejder som:

• Har visioner omkring skoleudvikling
• Er synlig og tydelig og har gode kommunikative evner
• Formår at få personalets ressourcer i spil, så der skabes de bedste rammer for elever og medarbejdere
• Vil indgå i et udviklende ledelsesteam med rektor og de øvrige mellemledere for gymnasium, efterskole, kostafdeling og børnehave/vuggestue
• Gerne har relevant uddannelse og ledelseserfaring
• Kan stå inde for skolens kristne værdigrundlag.

Løn og tiltrædelse efter aftale, dog senest 1. august 2018. Løn- og ansættelsesforhold i øvrigt i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.
Vejlefjordskolens grundskoleafdeling har 172 elever i 0.-10. klasse, hvortil kommer 52 efterskoleelever i 8.-10. klasse.
Ud over grund- og efterskoleafdeling har skolen gymnasieafdeling, kostafdeling og børnehave/vuggestue.
Se hjemmesiden for yderligere oplysninger om skolen: www.vejlefjordskolen.dk.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos afdelingsinspektør Lone Jalving (tlf. 76413131/23316075), eller rektor Holger Daugaard (tlf. 76413132/25326053).

Ansøgning påtegnet "Afdelingsleder" sendes eller mailes, så den er os i hænde senest den 22. april 2018 kl. 22 til:

Vejlefjordskolen
Vejlefjordskolen 15
8721 Daugård
Att. Rektor Holger Daugaard

Mail: