Fripladsansøgning 

Hvis I har et barn i grundskolen og ønsker at søge om fripladstilskud i det kommende skoleår skal I downloade den relevante blanket, udfylde det og sende den retur til skolen

Hvis du har et barn i grundskole og SFO så klik her friplads incl. SFO 23/24 og hvis du ikke har et barn i SFO, klik her friplads grundskole 23/24.

Normalt vil man kun kunne få tilskud, hvis man har en forholdsvis lav indkomst.  Til fordeling af tilskuddet bruger skolen FordelingsSekretariatets fordelingsnøgler som udgangspunkt.  Nøglerne kan også downloades her.  Men skolen har også lov til at tage hensyn til den enkelte families aktuelle økonomiske situation. Fordelingsnøgle_SFO_22/23 eller Fordelingsnøgle_grundskole_22/23.

Fripladserne bliver først frigivet af FordelingsSekretariatet i slutning af december 202, og uddeles  primo januar 2023.

Kontoret skal have skemaet tilbage senest den 13. august. 

Har I spørgsmål angående dette eller har problemer med at downloade filene, bedes I kontakte bogholder Birgitte Holm.  Tlf.: 76 41 31 20  mail: