Fripladsansøgning for gymnasiet

Hvis I har et barn i gymnasium som er under 18 år og ønsker at søge om fripladstilskud i det kommende skoleår, kan I udfylde og sende retur til skolen, ansøgningsskema som var tilsendt sammen med betalingsaftalen.

Hvis I ikke har blanketten, kan det downloades her.  Friplads gymnasium under 18 år 2022. Husk at vedlægge en kopi af årsopgørelserne for 2020. Normalt vil man kun kunne få tilskud hvis man har en forholdsvis lav indkomst, men skolen må også tage hensyn til den enkelte families aktuelle økonomiske situation.  Tildeling af tilskud ligger normalt mellem 750 kr. og 2.000 kr. for ét skoleår og uddeles i december 2022.

Kontoret skal have skemaet tilbage senest den 13. august.

Har I spørgsmål angående dette eller har problemer med at downloade filene, bedes I kontakte Birgitte Holm (Bogholder).  Tlf.: 7641 3120  mail: