Skolepenge

Grundskolen 2020-2021

Skolepengene betales i 11 rater (juli er betalingsfri). Søskende rabat er 35% ved 2 børn.

0.-6. klasse        1.150 kr.

7.-9. klasse        1.300 kr.  (Ekskursion til en europæisk storby i 9.klasse: 2.500 kr.)

10. klasse          1.375 kr   (Ekskursion til en europæiske storby i 10. klasse: 2.500 kr.+ rejse til USA i 10. klasse: 9.000 kr.)

Søskende rabat:  35% for 2. barn
                            50% for 3. barn


SFO 2020-2021

Betalingen for SFO'en betales i 11 rater (juli er betalingsfri).

Morgen:                    325 kr.
Eftermiddag:             975 kr.

Fuldtid:                   1.175 kr.

Modul 5:              250 kr. – 5 timer om måneden  

(øvrige timer må tilkøbes: 50 kr. pr. time) 

Brobygnig (Klub 0) 1.925 kr. i 3 mdr. fra april til og med juni 2020


Efterskolen 2020-2021

Det koster 2.475 kr. om ugen i 42 uger at være elev i efterskolen. På www.efterskole.dk → find din efterskole → betalingsberegning, kan I beregne hvad I kan få i tilskud. Tilskuddet afhænger af husstandens årlige indkomst. Efterskoleelever indbetaler et depositum på 2.500 kr. per 1. marts inden det pågældende skoleår. Det samlede beløb fordeles på 11 rater (juli er betalingsfri). Hvis man har mere end et barn i efterskolen er der en søskenderabat på 25%.

Ekskursion til en europæisk storby, en skitur og skoledragten er inkluderet i skolepengene. Hvis man er elev i Global 10 vil der være en ekstra betaling for turen til USA på omkring kr. 9.000.


Efterskolen 2021-2022 

Det koster 2.550 kr. om ugen i 42 uger at være elev i efterskolen. På www.efterskole.dk → find din efterskole → betalingsberegning, kan I beregne hvad I kan få i tilskud. Tilskuddet afhænger af husstandens årlige indkomst. Efterskoleelever indbetaler et depositum på 2.500 kr. per 1. marts inden det pågældende skoleår. Det samlede beløb fordeles på 11 rater (juli er betalingsfri). Hvis man har mere end et barn i efterskolen er der en søskenderabat på 25%.


Gymnasium 2020-2021

Der betales i 11 rater (juli er betalingsfri).

Dagelev 1.575 kr. pr. rate

Kostelev 1.575 kr. pr. rate for undervisningen samt 3.100 kr. pr. rate for kost og logi

Et statstilskud på 1.575 kr. pr. rate kan trækkes fra  kost og logi indtil eleven fylder 18 år. Dvs. netto egenbetaling på 3.100 kr. pr. rate. Derefter kan eleven søge om at modtage SU. Kosteleverne indbetaler et depositum på 2.500 kr. per 1. marts inden det pågældende skoleår. 

Søskenderabatten er på 50% af undervisnings omkostninger.


Børnehaven og Vuggestue  2020-2021

Betalingen for børnehaven og vuggestue betales i 11 måneder (juli er betalingsfri).

Børnehaven fuldtid 2.350 kr.
Børnehaven deltid  (30 timer) 1.800 kr.

Vuggestue fuldtid 3.525 kr.
Vuggestuen deltid (30 timer) 2.425 kr.

Søskenderabat følger kommunens regler. Friplads søges gennem kommunen. 


Udmeldelse

For alle skole- og pasningstilbud gælder, at evt. ændringer og opsigelse skal ske skriftligt til skolen senest d. 15. i måneden for at gælde fra næstkommende måned. Man betaler indeværende måned ud på eksisterende aftale.

For efterskole omregnes til ugeopgørelse, hvor man ved opsigelse betaler for det aktuelle antal uger. Derudover betaler man som udmeldelsesgebyr det indbetalte depositum samt 1 uges skolepenge.