Skolepenge

Grundskolen 2021-2022

Skolepengene betales i 11 rater (juli er betalingsfri). 

0.-6. klasse        1.200 kr.

7.-9. klasse        1.325 kr.  (Ekskursion til en europæisk storby i 9.klasse: 2.500 kr.)

Søskende rabat:  Det dyreste barn betaler 100%. For 2. barn er der 35% rabat og for 3. og billigste barn er der 50% rabat.


SFO 2021-2022

Betalingen for SFO'en betales i 11 rater (juli er betalingsfri).

Morgen:                     325 kr.
Eftermiddag:            1000 kr.

Fuldtid:                   1.200 kr.

Modul 5:              250 kr. – 5 timer om måneden  

(øvrige timer må tilkøbes: 50 kr. pr. time) 

Brobygnig (Klub 0) 1.925 kr. i 3 mdr. fra april til og med juni 2021


Efterskolen 2021-2022

Det koster 2.550 kr. om ugen i 42 uger at være elev i efterskolen. På www.efterskole.dk → find din efterskole → betalingsberegning, kan I beregne hvad I kan få i tilskud. Tilskuddet afhænger af husstandens årlige indkomst. Efterskoleelever indbetaler et depositum på 2.500 kr. per 1. februar inden det pågældende skoleår. Det samlede beløb fordeles på 11 rater (juli er betalingsfri). Hvis man har mere end et barn i efterskolen er der en søskenderabat på 25%.

Ekskursion til en storby, en skitur og skoledragten er inkluderet i skolepengene. Hvis man er elev i Global-10 vil der være en ekstra betaling for turen til USA på omkring kr. 7.000.


Efterskolen 2022-2023 

Det koster 2.625 kr. om ugen i 42 uger at være elev i efterskolen. På www.efterskole.dk → find din efterskole → betalingsberegning, kan I beregne hvad I kan få i tilskud. Tilskuddet afhænger af husstandens årlige indkomst. Efterskoleelever indbetaler et depositum på 3.000 kr. per 1. februar inden det pågældende skoleår. Det samlede beløb fordeles på 11 rater (juli er betalingsfri). Hvis man har mere end et barn i efterskolen er der en søskenderabat på 25%.


Gymnasium 2021-2022

Der betales i 11 rater (juli er betalingsfri).

Dagelev 1.600 kr. pr. rate

Kostelev 1.600 kr. pr. rate for undervisningen samt 3.125 kr. pr. rate for kost og logi

Et statstilskud på 1.575 kr. pr. rate kan trækkes fra  kost og logi indtil eleven fylder 18 år. Dvs. netto egenbetaling på 3.150 kr. pr. rate. Derefter kan eleven søge om at modtage SU. Kosteleverne indbetaler et depositum på 3.000 kr. per 1. februar inden det pågældende skoleår. 

Søskenderabatten er på 50% af undervisnings omkostninger.


Børnehaven og Vuggestue  2021-2022

Betalingen for børnehaven og vuggestue betales i 11 måneder (juli er betalingsfri).

Børnehaven fuldtid 2.400 kr.
Børnehaven deltid  (30 timer) 1.825 kr.

Vuggestue fuldtid 3.600 kr.
Vuggestuen deltid (30 timer) 2.475 kr.

Søskenderabat følger kommunens regler. Friplads søges gennem kommunen. 


Udmeldelse

For alle skole- og pasningstilbud gælder, at evt. ændringer og opsigelse skal ske skriftligt til skolen senest d. 15. i måneden for at gælde fra næstkommende måned. Man betaler indeværende måned ud på eksisterende aftale.

For efterskole omregnes til ugeopgørelse, hvor man ved opsigelse betaler for det aktuelle antal uger. Derudover betaler man som udmeldelsesgebyr det indbetalte depositum samt 1 uges skolepenge.