Skolepenge

Grundskolen 2022-2023

Skolepengene betales i 11 rater (juli er betalingsfri). 

0.-6. klasse        1.225 kr.

7.-9. klasse        1.350 kr.  (Ekskursion til en europæisk storby i 9.klasse: 2.500 kr.)

Søskende rabat:  Det dyreste barn betaler 100%. For 2. barn er der 35% rabat og for 3. og billigste barn er der 50% rabat.


SFO 2022-2023

Betalingen for SFO'en betales i 11 rater (juli er betalingsfri).

Morgen:                     350 kr.
Eftermiddag:            1025 kr.

Fuldtid:                   1.225 kr.

Modul 5:              300 kr. – 5 timer om måneden  

(øvrige timer må tilkøbes: 50 kr. pr. time) 

Brobygnig (Klub 0) 2.025 kr. i 3 mdr. fra april til og med juni 2021

 


Efterskolen 2022-2023 

Det koster 2.625 kr. om ugen i 42 uger at være elev i efterskolen. På www.efterskole.dk → find din efterskole → betalingsberegning, kan I beregne hvad I kan få i tilskud. Tilskuddet afhænger af husstandens årlige indkomst. Efterskoleelever indbetaler et depositum på 3.000 kr. per 1. februar inden det pågældende skoleår. Det samlede beløb fordeles på 11 rater (juli er betalingsfri). Hvis man har mere end et barn i efterskolen er der en søskenderabat på 25%.

Ekskursion til en storby, en skitur og skoledragten er inkluderet i skolepengene. Hvis man er elev i Global-10 vil der være en ekstra betaling for turen til USA på omkring kr. 7.000.


Gymnasium 2022-2023

Der betales i 11 rater (juli er betalingsfri).

Dagelev 1.625 kr. pr. rate

Kostelev 1.625 kr. pr. rate for undervisningen samt 3.175 kr. pr. rate for kost og logi

Et statstilskud på 1.600 kr. pr. rate kan trækkes fra  kost og logi indtil eleven fylder 18 år. Dvs. netto egenbetaling på 3.200 kr. pr. rate. Derefter kan eleven søge om at modtage SU. Kosteleverne indbetaler et depositum på 3.000 kr. per 1. februar inden det pågældende skoleår. 

Søskenderabatten er på 50% af undervisnings omkostninger.


Børnehaven og Vuggestue  2022-2023

Betalingen for børnehaven og vuggestue betales i 11 måneder (juli er betalingsfri).

Børnehaven fuldtid 2.450 kr.
Børnehaven deltid  (30 timer) 1.875 kr.

Vuggestue fuldtid 3.650 kr.
Vuggestuen deltid (30 timer) 2.525 kr.

Søskenderabat følger kommunens regler. Friplads søges gennem kommunen. 


Udmeldelse

For alle skole- og pasningstilbud gælder, at evt. ændringer og opsigelse skal ske skriftligt til skolen senest d. 15. i måneden for at gælde fra næstkommende måned. Man betaler indeværende måned ud på eksisterende aftale.

For efterskole omregnes til ugeopgørelse, hvor man ved opsigelse betaler for det aktuelle antal uger. Derudover betaler man som udmeldelsesgebyr det indbetalte depositum samt 1 uges skolepenge.