GenereltLectio

Skolepenge

Grundskolen 2017-2018

Skolepengene betales i 11 rater (juli er betalingsfri). Søskende rabat er 45% ved 2 børn.

0.-6. klasse              975 kr.

7.-9. klasse           1.100 kr.  (Ekskursion til en europæisk storby i 9.klasse: 2.500 kr.)

10. klasse             1.200 kr   (Ekskursion til en europæiske storby i 10. klasse: 2.500 kr.+ rejse til USA i 10. klasse: 8.750 kr.)

Søskende rabat:  40% for 2. barn

                         50% for 3. barn

                       


SFO 2017-2018

Betalingen for SFO'en betales i 11 rater (juli er betalingsfri).

Morgen:                    300 kr.

Eftermiddag:             900 kr.

Fuldtid:                   1.050 kr.

Modul 5:              200 kr. – 5 timer om måneden  

(øvrige timer må tilkøbes:     40 kr. pr. time)


Efterskolen 2017-2018

Det koster 2.250 kr. om ugen i 41 uger at være elev i efterskolen. På www.efterskole.dk → find din efterskole → betalingsberegning, kan I beregne hvad I kan få i tilskud. Tilskuddet afhænger af husstandens årlige indkomst. Efterskoleelever indbetaler et depositum på 2.500 kr. per 1. marts inden det pågældende skoleår. Det samlede beløb fordeles på 11 rater (juli er betalingsfri). Hvis man har mere end et barn i efterskolen er der en søskenderabat på 25%.

Ekskursion til en europæisk storby, en skitur og skoledragten er inkluderet i skolepengene. Hvis man er elev i Global 10 vil der være en ekstra betaling for turen til USA på omkring kr. 8.750.


Efterskolen 2018-2019

Det koster 2.300 kr. om ugen i 41 uger at være elev i efterskolen. På www.efterskole.dk → find din efterskole → betalingsberegning, kan I beregne hvad I kan få i tilskud. Tilskuddet afhænger af husstandens årlige indkomst. Efterskoleelever indbetaler et depositum på 2.500 kr. per 1. marts inden det pågældende skoleår. Det samlede beløb fordeles på 11 rater (juli er betalingsfri). Hvis man har mere end et barn i efterskolen er der en søskenderabat på 25%.


Gymnasium 2017-2018

Der betales i 11 rater (juli er betalingsfri).

Dagelev 1.425 kr. pr. rate

Kostelev 1.425 kr. pr. rate for undervisningen samt 2.850 kr. pr. rate for kost og logi

Et statstilskud på 1.625 kr. pr. rate kan trækkes fra  kost og logi indtil eleven fylder 18 år. Dvs. netto egenbetaling på 2.650 kr. pr. rate.  Derefter kan eleven søge om at modtage SU. Kosteleverne indbetaler et depositum på 2.500 kr. per 1. marts inden det pågældende skoleår. Søskenderabatten er på 50% af undervisnings omkostninger.


Børnehaven og Vuggestue

Betalingen for børnehaven og vuggestue betales i 11 måneder (juli er betalingsfri).

Børnehaven       2.050 kr. 

Vuggestue         3.250 kr.

Søskenderabat følger kommunens regler. Friplads søges gennem kommunen.