Skolepenge

Grundskolen 2019-2020

Skolepengene betales i 11 rater (juli er betalingsfri). Søskende rabat er 35% ved 2 børn.

0.-6. klasse           1.100 kr.

7.-9. klasse           1.225 kr.  (Ekskursion til en europæisk storby i 9.klasse: 2.500 kr.)

10. klasse             1.325 kr   (Ekskursion til en europæiske storby i 10. klasse: 2.500 kr.+ rejse til USA i 10. klasse: 9.000 kr.)

Søskende rabat:  35% for 2. barn

                         50% for 3. barn

                       


SFO 2019-2020

Betalingen for SFO'en betales i 11 rater (juli er betalingsfri).

Morgen:                    300 kr.
Eftermiddag:             950 kr.
Fuldtid:                   1.125 kr.

Modul 5:              200 kr. – 5 timer om måneden  

(øvrige timer må tilkøbes:     40 kr. pr. time)


Efterskolen 2019-2020

Det koster 2.375 kr. om ugen i 41 uger at være elev i efterskolen. På www.efterskole.dk → find din efterskole → betalingsberegning, kan I beregne hvad I kan få i tilskud. Tilskuddet afhænger af husstandens årlige indkomst. Efterskoleelever indbetaler et depositum på 2.500 kr. per 1. marts inden det pågældende skoleår. Det samlede beløb fordeles på 11 rater (juli er betalingsfri). Hvis man har mere end et barn i efterskolen er der en søskenderabat på 25%.

Ekskursion til en europæisk storby, en skitur og skoledragten er inkluderet i skolepengene. Hvis man er elev i Global 10 vil der være en ekstra betaling for turen til USA på omkring kr. 9.000.


Efterskolen 2020-2021

Det koster 2.475 kr. om ugen i 41 uger at være elev i efterskolen. På www.efterskole.dk → find din efterskole → betalingsberegning, kan I beregne hvad I kan få i tilskud. Tilskuddet afhænger af husstandens årlige indkomst. Efterskoleelever indbetaler et depositum på 2.500 kr. per 1. marts inden det pågældende skoleår. Det samlede beløb fordeles på 11 rater (juli er betalingsfri). Hvis man har mere end et barn i efterskolen er der en søskenderabat på 25%.


Gymnasium 2019-2020

Der betales i 11 rater (juli er betalingsfri).

Dagelev 1.550 kr. pr. rate
Kostelev 1.550 kr. pr. rate for undervisningen samt 3.025 kr. pr. rate for kost og logi

Et statstilskud på 1.600 kr. pr. rate kan trækkes fra  kost og logi indtil eleven fylder 18 år. Dvs. netto egenbetaling på 2.975 kr. pr. rate.  Derefter kan eleven søge om at modtage SU. Kosteleverne indbetaler et depositum på 2.500 kr. per 1. marts inden det pågældende skoleår. 

Søskenderabatten er på 50% af undervisnings omkostninger.


Børnehaven og Vuggestue

Betalingen for børnehaven og vuggestue betales i 11 måneder (juli er betalingsfri).

Børnehaven       2.200 kr. 
Vuggestue         3.400 kr.

Søskenderabat følger kommunens regler. Friplads søges gennem kommunen.