Supplerende støtte til efterskole ophold

Skolen modtager en pulje fra Undervisnings Ministeriet til individuel, supplerende elevstøtte. Forespørgsel eller ansøgning om midler fra denne pulje bedes sendt skriftligt til bogholder, Ina Hartmann 

Ansøgningsblanket kan det downloades her.

Ansøgning om individuel elevstøtte.pdf

Kriterier for bevilling af individuel elevstøtte.pdf

Tilmelding af støtten baseres på en konkret individuel vurdering af familiens økonomiske situation.