Vejlefjordskolen styres af en bestyrelse og en daglig ledelse

Vejlefjordskolens bestyrelse består af 9 stemmeberettigede medlemmer. Fem af disse vælges på skolens generalforsamlinger og fire udpeges af Unionsbestyrelsen (skolens kirkelige bagland). To medlemmer vælges specifikt af grundskoleafdelingens forældrekreds.

Bestyrelsen og skolens ledelse lægger de overordnede strategiske og økonomiske linjer for skolen. Skolens daglige ledelse udmønter bestyrelsens beslutninger og består af rektor, vicerektor, viceforstander for efterskolen, afdelingsinspektør for 0.-5. kl., afdelingsinspektør for 6.-10. kl. og en børnehaveleder.

 

Bestyrelsen er altid åbne for henvendelser – men brug gerne ”kommandovejen”

Elever og forældre kan altid henvende sig til medlemmer i bestyrelsen, men det er god skik at henvendelser først rettes til medarbejdere, der direkte har med en sag at gøre. En sag kan derpå løftes til nærmeste leder, evt. til den øverste leder, før den samlede bestyrelsen bliver involveret. Man kan naturligvis altid søge råd om noget, der ligger en på hjerte, hos enkeltstående bestyrelsesmedlemmer.


Formand for bestyrelsen:

Ole Kramer

Næstformand for bestyrelsen:

Lise Westing

Valgt af grundskolens forældrekreds:

Brian Hjortkjær
Søren Vind

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:

Gitte Bahn Hansen
Carsten Risager
Vibeke Erhardsen
Nille Frederiksen
Adrian Adolfson

Elevrepræsentanter:

Kirill Botsanyuk
Ida Stabel

"Vi har så meget at byde på - kom selv og oplev det!"
Se hvad vi har at byde på