Evaluering af skolens undervisning


På Vejlefjordskolen evaluerer vi med jævne mellemrum undervisningen og elevernes trivsel. Evalueringerne er et vigtigt redskab for skolen, så vi hele tiden kan udvikle skolen og højne elevernes trivsel og faglige udvikling.

 

Trivselsundersøgelse

Hvert 3. år evaluerer vi elevernes trivsel. Det blev sidst gjort i juni 2021. Her kan du læse skolerapporten for 0.-3. klasse og skolerapporten for 4.-9. klasse.

 

Evaluering og udvikling

For løbende at kunne følge og højne udviklingen af klasserne og den enkelte elev har Vejlefjordskolen udviklet et årshjul for skolens evalueringer. Elevernes standpunkt vurderes via elevsamtaler, karakterbedømmelse og skole-hjemsamtaler samt gennem tests og prøver. Vil du kigge nærmere på skoles plan for evaluering, finder du den her: Årshjul

  

Handleplan og fokusområder

På grundlag af skolens forskellige evalueringer udpeger skolens ledelse, bestyrelse og medarbejdere med mellemrum fokusområder. Du finder den seneste evaluering af skolens undervisning og handleplan her: Evaluering og handleplan

  

Tilsynserklæring for skoleåret 2021-2022

Hvert får får Vejlefjordskolen udarbejdet en tilsynsrapport, som bliver tilgængelig for forældre og andre interesserede. Rapporten findes ved at trykke på nedenstående link. 

Læs tilsynsrapport

"Vi har så meget at byde på - kom selv og oplev det!"
Se hvad vi har at byde på