Evaluering af skolens undervisning


På Vejlefjordskolen evaluerer vi med jævne mellemrum undervisningen og elevernes trivsel. Evalueringerne er et vigtigt redskab for skolen, så vi hele tiden kan udvikle skolen og højne elevernes trivsel og faglige udvikling.

 

Tilsynserklæring fra Vejlefjordskolens ledelse og bestyrelse for skoleåret 2020-2021

Vejlefjordskolen har gennem mange år haft et samarbejde med Hedensted Kommune om at få udarbejdet den lovpligtige tilsynserklæring, der skal sikre, at skolen står mål med den undervisning, der foregår i folkeskolen. På grund af en misforståelse i kommunikationen mellem skole og kommune, og fordi kommunen har stået i et skifte mellem to tilsynsførende, må vi desværre meddele forældrekredsen, at tilsynet ikke har fundet sted i skoleåret 2020-2021, som det ellers plejer. Kommunens tilsynserklæring vil igen blive udarbejdet for skoleåret 2021-2022.

Ledelsen og skolens bestyrelse har i fællesskab foretaget en selvevaluering af de områder som tilsynserklæringen normalt forholder sig til. Det er vores vurdering, at vi i skoleåret som i andre skoleår har levet op til kravet om, at skolens undervisning skal stå mål med folkeskolens.

Læs tilsynsrapport

 

Trivselsundersøgelse

Hvert 3. år evaluerer vi elevernes trivsel. Det blev sidst gjort i juni 2021. Her kan du læse skolerapporten for 0.-3. klasse og skolerapporten for 4.-9. klasse.

 

Evaluering og udvikling

For løbende at kunne følge og højne udviklingen af klasserne og den enkelte elev har Vejlefjordskolen udviklet et årshjul for skolens evalueringer. Elevernes standpunkt vurderes via elevsamtaler, karakterbedømmelse og skole-hjemsamtaler samt gennem tests og prøver. Vil du kigge nærmere på skoles plan for evaluering, finder du den her: Årshjul

  

Handleplan og fokusområder

På grundlag af skolens forskellige evalueringer udpeger skolens ledelse, bestyrelse og medarbejdere med mellemrum fokusområder. Du finder den seneste evaluering af skolens undervisning og handleplan her: Evaluering og handleplan

 

 

"Vi har så meget at byde på - kom selv og oplev det!"
Se hvad vi har at byde på