Undervisning

 

Små hold:

Skolens størrelse gør, at lærerne kan følge den enkelte elev på nært hold. Klassekvotienten betyder noget for opmærksomheden omkring det enkelte barn. Derfor har vi i 0.-5. klasse sat en grænse på ca. 20 elever og i 6.-10. klasse ca. 25 elever i hver klasse. Vi gør meget ud af både at give børnene en solid undervisning og at udvikle deres kreativitet.

 

Fagligt fokus:Fysik

Vejlefjordskolen skal som en privat grundskole give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Vejlefjordskolen følger folkeskolens mål- og fagbeskrivelser i "Fælles Mål". Det gælder både slut- og delmål samt undervisningsplaner.

 

Tolerance og næstekærlighed:

Vejlefjordskolens kristne værdigrundlag opfyldes ved at den enkelte lærer inden for rammerne af "Fælles mål" sætter sit personlige præg på undervisningens indhold og metode, således at eleven oplever kristne værdier hver dag.

 

Hensyn til elevens niveau:

Vejlefjordskolen har en stærk faglig profil. I nogle klasser i overbygningen laver vi holddeling fx i fagene matematik, engelsk eller tysk for at tage hensyn til elevernes niveau. Vi bruger også nogle gange tolærerordninger, når vi finder det nødvendigt.

 

Ferieplan for skolerne - skoleåret 2022/2023

De nævnte dage er inklusive: 

 

Sommerferie 2022: 

Lørdag den 25. juni til søndag den 7. august 2022 

Efterårsferie 2022: 

Lørdag den 15. oktober til søndag den 23. oktober 2022 

Juleferie 2022/2023: 

Torsdag den 22. december 2022 til tirsdag den 3. januar 2023 

Vinterferie 2023: 

Lørdag den 11. februar til søndag den 19. februar 2023 

Påskeferie 2023: 

Lørdag den 1. april til mandag den 10. april 2023 

St. Bededag 2023: 

Fredag den 5. maj til søndag den 7. maj 2023 

Kr. Himmelfartsferie 2023: 

Torsdag den 18. maj til søndag den 21. maj 2023 

Pinseferie 2023: 

Lørdag den 27. maj til mandag den 29. maj 2023 

Grundlovsdag 2023: 

Mandag den 5. juni 2023 

Sommerferie 2023: 

Lørdag den 24. juni 2023 til ”Endnu ikke fastlagt” 

"Vi har så meget at byde på - kom selv og oplev det!"
Se hvad vi har at byde på