Undervisning

 

Små hold:

Skolens størrelse gør, at lærerne kan følge den enkelte elev på nært hold. Klassekvotienten betyder noget for opmærksomheden omkring det enkelte barn. Derfor har vi i 0.-5. klasse sat en grænse på ca. 20 elever og i 6.-10. klasse ca. 25 elever i hver klasse. Vi gør meget ud af både at give børnene en solid undervisning og at udvikle deres kreativitet.

 

Fagligt fokus:Fysik

Vejlefjordskolen skal som en privat grundskole give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Vejlefjordskolen følger folkeskolens mål- og fagbeskrivelser i "Fælles Mål". Det gælder både slut- og delmål samt undervisningsplaner.

 

Tolerance og næstekærlighed:

Vejlefjordskolens kristne værdigrundlag opfyldes ved at den enkelte lærer inden for rammerne af "Fælles mål" sætter sit personlige præg på undervisningens indhold og metode, således at eleven oplever kristne værdier hver dag.

 

Hensyn til elevens niveau:

Vejlefjordskolen har en stærk faglig profil. I nogle klasser i overbygningen laver vi holddeling fx i fagene matematik, engelsk eller tysk for at tage hensyn til elevernes niveau. Vi bruger også nogle gange tolærerordninger, når vi finder det nødvendigt.

"Vi har så meget at byde på - kom selv og oplev det!"
Se hvad vi har at byde på