Pris for skoleåret 23/24

Det koster 2.775 kr. om ugen i 42 uger at være elev i efterskolen. 

På Efterskolerne.dk → optagelse og pris → beregn pris, kan I beregne hvad I kan få i tilskud. Tilskuddet afhænger af husstandens årlige indkomst.

 

Efterskoleelever indbetaler et depositum på 3.000 kr.

 

Det samlede beløb fordeles på 11 måneder (juli er betalingsfri). Hvis man har mere end et barn i efterskolen er der en søskenderabat på 25%.

 

Ekskursion til en europæisk storby, en skitur og skoledragten er inkluderet i skolepengene. Hvis man er elev i Global 10 vil der være en ekstra betaling for turen til USA på omkring kr. 8.000.