Personale

Kay Flinker...

Rektor

Send email

Holger Daugaard...

Vicerektor

Send mail

Elsebeth Daugaard...

Kostinspektor for gymnasiet

Send email

Ina Ferenczi...

Dansk, religion, ordblindevejleder

Send email

Jørgen Voldstad...

Matematik, fysik, informationsteknologi

Send email

Karin Abrahamsen...

Engelsk, musik

Send email

Kathrine Pedersen...

Historie, religion, gennemførelsesvejleder

Send email

Luminita Jensen...

Matematik, Kemi

Send email

Martin Schmidt...

Fransk, tysk, psykologi

Send email

Louise Bahn Grønbech Hansen...

Praktikant

Niels Christiansen...

Religion, Tysk

Send email

Patrick Hornsey...

Idræt

Send email

René Bidstrup...

Præst

Robert Lindsay...

Engelsk, Psykologi, IT-ansvarlig

Send email

Tanja Berle...

Samfundsfag, religion

Send email

Thomas Boilesen...

Biologi, Naturgeografi

Send email

Thor Due Christensen...

Fysik

Tine Meyer Jakobsen...

Spansk, engelsk

Send mail