Personale

Kay Flinker

Rektor

Tlf: 7641 3132

Send email

Pia Fisher

Viceforstander

7641 3126

Send email

John Rasmussen

Afdelingsinspektør 0.-10. klasse

Send email

Jørgen Voldstad

Vicerektor

Tlf: 7641 3130

Send email

Lone Jalving

Souchef 0.-6. klasse

Send email

Helle Jørgensen

Souchef 7.-10. kl.

Send email

Adrian Taylor

Bogholder

Tlf: 7641 3120

Send email

Lenette Blond

Sekretær

Tlf: 7589 5202

Send email

Morten Nielsen

Leder teknisk afdeling

Send email

Tommy Andersen

Teknisk afdeling, Bus

Martin Berggren

Teknisk afdeling

Jonna Nielsen

Køkken

Mette Sølvhøj

Køkkenleder

Send email

Britta Rasmussen

Køkken

Birthe Jessen

Køkken

Klaus Elmelund

Pedelmedhjælper