Personale

Kay Flinker...

Rektor

76413132

Send email

Kasper Busk...

Vicerektor

76413130

Send mail

Elsebeth Daugaard...

Kostinspektor for gymnasiet

Send email

Helle Vibeke Hansen...

Oldtidskundskab

Send mail

Ina Ferenczi...

Dansk, religion, ordblindevejleder

Send email

Jørgen Voldstad...

Matematik, fysik, informationsteknologi

Send email

Karin Abrahamsen...

Engelsk, musik

Send email

Kathrine Pedersen...

Historie, religion, gennemførelsesvejleder

Send email

Luminita Jensen...

Matematik, Kemi

Send email

Martin Schmidt...

Fransk, tysk, psykologi

Send email

Niels Christiansen...

Religion, Tysk

Send email

Patrick Hornsey...

Idræt

Send email

René Bidstrup...

Præst

Robert Lindsay...

IT

Send email

Tanja Berle...

Samfundsfag, religion

Send email

Thomas Boilesen...

Biologi, Naturgeografi

Send email

Tine Meyer Jakobsen...

Spansk, engelsk

Send mail