Pris 2019-2020

Der betales i 11 rater (juli er betalingsfri).

Dagelev: 1.550 kr. pr. rate for undervisning
Kostelev:

1.550 kr. pr. rate for undervisningen samt
3.025 kr. pr. rate for kost og logi

Et statstilskud på 1.600 kr. pr. rate kan trækkes fra kost og logi indtil eleven fylder 18 år. Dvs. netto egenbetaling på 2.975 kr. pr. rate. Derefter kan eleven søge om at modtage SU. Kosteleverne indbetaler et depositum på 2.500 kr. per 1. marts inden det pågældende skoleår. Søskenderabatten er på 50% af undervisnings omkostninger.