Pris 2020-2021

 

Der betales i 11 rater (juli er betalingsfri).

 

Dagelev 1.575 kr. pr. rate
Kostelev 1.575 kr. pr. rate for undervisningen samt 3.100 kr. pr. rate for kost og logi.

 

Et statstilskud på 1.575 kr. pr. rate kan trækkes fra kost og logi indtil eleven fylder 18 år. Dvs. netto egenbetaling på 3.100 kr. pr. rate. Derefter kan eleven søge om at modtage SU. Kosteleverne indbetaler et depositum på 2.500 kr. pr 1. marts inden det pågældende skoleår. 

 

Søskenderabatten er på 50% af undervisnings omkostninger.