GenereltLectio

Pris 2017-2018

Der betales i 11 rater (juli er betalingsfri).

Dagelev: 1.425 kr. pr. rate for undervisning
Kostelev:

1.425 kr. pr. rate for undervisningen samt
2.850 kr. pr. rate for kost og logi

Et statstilskud på 1.625 kr. pr. rate kan trækkes fra kost og logi indtil eleven fylder 18 år. Dvs. netto egenbetaling på 2.650 kr. pr. rate.  Derefter kan eleven søge om at modtage SU. Kosteleverne indbetaler et depositum på 2.500 kr. per 1. marts inden det pågældende skoleår. Søskenderabatten er på 50% af undervisnings omkostninger.