SFO

SFO findes i kirkens underetage, hvor der er rig mulighed for udfoldelse. Der er et stort fælles rum, forskellige små rum og kreative hjørner samt plads til leg og tummel. SFO tilbyder en god balance mellem planlagte aktiviteter og børnenes frie leg. Der er desuden mulighed for at lave lektier.

Tilmelding til SFO bedes afleveret senest den 15. i den foregående måned. Har man flere børn i SFO betaler man halv pris for dem. Den dyreste betaler fuld pris.

Åbningstider:

Mandag - torsdag er der åbent fra 6:30-17:00.
Om fredagen lukkes der 15:30.

Udmeldelse og ændringer i SFO tilbud og brobygning:

Ændringer af pasningstilbuddet og udmeldelse som skal gælde fra den 1. skal ske, senest den 15. måneden før. Ændringer skal sendes på mail til 

Sommerferien 2020:

Der er lukket i ugerne 28-29-30-31. Dog vil vi tilbyde mulighed for pasning i børnehaven uge 28 og 31. Pasningen uge 28 og 31 er, når man ikke har andre muligheder for at finde pasning til sit barn, hvis I har brug for pasning skal I inden 15. Marts sende en mail på . Pasningen disse to uger koster 150,- kr. pr. tilmeldt dag og foretages primært af børnehavens personale.

I uge 27 og 32 kan man købe pasning for 50,- pr. dag, som opkræves via PBS ved tilmelding og er bindende. For at modtage sommerpasning skal man være tilmeldt PBS. Tilmeldingsfristen er inden 27. maj. Der vil blive uddelt en tilmeldingsseddel. Hvis der er tilmeldt mindre end 4 børn foregår pasningen i Børnehaven

Efterårsferien:

åben mandag-tirsdag og onsdag

Vinterferien:

åben mandag og tirsdag

Juleferie 2019: 

SFO tilbyder pasning 2. og 3. januar 2020 begge dage er med skriftlig tilmelding til Lisbeth inden den 2. december Send gerne tilmeldingen på mail; 

Ellers lukket i skolens ferier.

Morgenpasning:

Kl. 6.30 begynder dagen for nogle af os. Vi hyggesnakker, spiller spil, laver lege på tværs af aldre. Læser i bøger, laver perleplader eller gir den gas i puderummet. Nogle børn spiser medbragt morgenmad. Kl. 8.20 rydder vi op og børnene går i skole.

Eftermiddagen:

Når skoledagen slutter åbner SFO igen. Når vi er færdige med vores medbragte eftermiddagsmad, er der kl. 14.00 tirsdag, torsdag et planlagt aktivitets tilbud i SFO, ud over de øvrige aktiviteter som vi finder på hen af vejen. Vi nyder den skønne natur omkring os og vi har en dejlig legeplads og sandkasse lige ved siden af skolen. I slugten er der en bålplads og adgang til skoven. Vi har stranden tæt på, hvor vi ofte går ned og fanger krabber, men altid med en voksen. Børnene sætter en magnet på en tavle som viser hvor de er.

Vi er ofte ude i den friske luft, det er derfor vigtig altid at have udetøj og fodtøj med til al slags vejr.

Kontakt os:

Telefon nr. 76413139
SFO mail:
SFO leder Lisbeth Brixen:

Vores børnesyn:

Det enkelte barn er en del af Guds skaberværk, det er unikt, ligeværdigt, og indeholder masser af ressourcer og udviklingspotentialer. Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre, såvel børn som voksne, i et forpligtende og meningskabende fællesskab. Barnet skal forstås ud fra de sammenhænge, som de indgår i og ud fra de betingelser, de har for at handle. De skal ses, høres og forståes i et næstekærligt perspektiv.

Mål og indholdsbeskrivelse for Vejlefjordskolens SFO:

 • Hvordan er vores tilgang til børnene?
  Anerkendende, møde ligeværdigt, øge robusthed, at blive rustet til selvstændighed både praktisk og socialt. Vi forventer noget af dem.
 • Hvordan afspejles vores børnesyn?
  Tro på at barnet kan klare mange ting selv og vi guider dem for at de skal lære det, det være både socialt og praktisk. Fx. Når de henter en voksen for at få hjælp til en konflikt, kan de få muligheder til hvad de selv kan sige eller kan løse konflikten. Vi gør ikke tingene for dem. Vi er tydelige i hvad vi vil have dem til. Vi prøver at forstå dem ud fra deres perspektiv. Vi undgår så vidt muligt skældud, men vi kan godt være bestemte. Vi yder omsorg, er opmærksomme på hvordan børnene har det. Vi behandler hinanden ordentlig og lærer børnene at udvise empati for hinanden.
 • Hvilke aktiviteter har vi allerede, som tilgodeser børnenes udviklingstrin?
  Vi ved ikke altid hvem der kommer med til aktiviteten, derfor må vi tilrette aktiviteten undervejs. Vi bliver opmærksomme på hvor de har deres kompetencer eller ikke. En måde at lære dem at kende på og det overordenede mål er at være sammen med dem og yde nærvær og evt booste selvtillid og selvværd. Vi får en stor viden om deres måde at være sammen på og det kan også være et mål at de bruger hinandens resourcer.
 • Hvordan inddrager vi målgruppens livsviden i øvrigt (anvendelse af mobil,computerspil, sociale medier osv.)? Vi har vores mediepolitik og de må gerne lave book creator og videostar.Egne digital legetøj er om fredagen. Laver perlepokeballs. Vi går med ind og hjælpemed at optage, finder mønstre på ipad. Butiksleg.
 • Hvordan ser vi os selv som rollemodeller over for børnene?
  Vi kan godt tage fejl og indrømme at det så anderledes ud end vi lige troede. At vi er personlige og nævner deres navn (bevidst) og at vi smiler til dem –vi vil dem! Hvordan vi er overfor hinanden, at der er god stemning. At børnene kan mærke at vi vil have dem det samme sted hen, at vi samarbejder. Vores forskellighed er vores styrke og vi tør noget forskelligt. Vi er til rådighed og lyttende.
 • Hvilke relationer har vi til børnene, og hvordan påvirker det deres dag hos os?
  Det hænger meget sammen med vores børnesyn, vi taler med børnene, men der er nogen vi er tættere med end andre. Vi er hjælpere, omsorgsperson, rammesættende, opdragende, i talesættende.
  Vi siger goddag med barnets navn, når de kommer i SFO og siger farvel. Vi fortæller mor og far om gode oplevelser og evt konflikter, såvidt det er muligt – bare et lille ordmed på vejen ”han har leget super godt med x i dag, skønt at se.
  Vi tror på at det betyder noget at barnet føler sig set og er vigtigt.
  Vores aktiviteter kan hjælpe til at knytte os til børnene og dem til os, at de ser vores begejstring og er nysgerrige.

  Hvordan vægter vi balancen mellem det voksenstyrede og det børneinitierede?

  Vi går bagved, foran og ved siden af. Der skal være plads til leg og vi skal hjælpe dem med deres relationer og vi laver aktiviteter der understøtter deres udvikling. Der skal være plads til både leg og voksenstyring.

  Vi tilbyder en voksenstyret aktivitet fast, tirsdag og torsdag. Ud over det opstår der aktiviteter ud fra børnenes spor, hvor vi deltager støttende, men det kan være på både på børnenes og den voksnes initiativ.

 

Mål og metode:

Mål: Vi vil skabe frirum til børnene, hvor der er plads til fordybelse, ro, sjov og leg.

Metode:

 • Fast struktur på hverdagen, hvor børnene ved hvad der skal ske.
 • Variation i vores kl. 14 aktivitet, så børnenes forskellige behov og interesse tilgodeses.
 • Ro omk. måltiderne
 • At vi viser vores begejstring og glæde – at vi laver sjov med børnene, kollegaer og forældre
 • at vi følger børnenes spor, hjælper med at skabe rammerne og at de får frihed til at lege
 • at vi giver mulighed for stilhed

Mål: Vi vil samarbejde med alle

Metode:

 • Ved at lytte til børnene, hjælpe i udviklende øjemed, se, høre og forstå og være reflekterende
 • Ved at lytte til forældrene, være hjælpsomme, forstående og informere om både de gode historier , såvel som de udfordringer, der må være.
 • Ved at formidle og samarbejde omkring børnenes trivsel
 • Ved at være opsøgende ift. skoledelen, tale med klasselærene, deltage i forældremøder og samtaler
 • Ved at spørge til hinanden, være åbne, ærlige, være opmærksomme på at skabe et ligeværdigt samarbejde, give plads til fejl og være lydhør

Mål: Vi vil møde alle med en anerkendende og næstekærlig tilgang

Metode:

 • Ved at tale venligt til hinanden, børn som voksne
 • Ved at lytte og prøve at forstå og give andre en oplevelse af at være forstået
 • Ved at se børnene, bla ved at nævne deres navn, når de kommer ned i SFO
 • Ved at tale pænt og irettesætte dårligt sprog
 • Ved at være nysgerrige på barnets/andres gode grund og reflektere.

Mål: Vi vil hjælpe børnene til at blive livsduelige

Metode:

 • Ved at sige jeg vil gerne hjælpe dig, men først skal du prøve selv
 • Ved at hjælpe børnene med at lære at tilgive og tage imod
 • Ved at hjælpe børnene til at blive robuste, ved at lære dem at stå op for sig selv og være bevidste om egne følelser og formåen. Feks i konflikt løsning
 • Ved at give rum for udvikling, både mentalt, socialt og fysisk i forhold til de potentialer børnene har.
 • Ved at støtte barnet i at kunne selv og tage initiativ
 • Ved at støtte børnene i at være omsorgsfulde, vise hensyn og udsætte egne behov.

Mål: Vi vil være nærværende.

Metode:

 • Ved at tale med børnene
 • Ved at trøste, grine og spørge ind til børnene
 • Ved at være reflekterende og observerende på hvordan børnene har det
 • Ved at være autentiske, personlige voksne
 • Ved at bruge tid sammen med børnene
"Vi har så meget at byde på - kom selv og oplev det!"
Se hvad vi har at byde på