Skolepolitik og friske fisk

Den 25.10.2019
Hits: 27860

Det er ikke hver dag folketingsmedlem Daniel Toft (S) diskuterer skolepolitik i en båd på vandet eller i en mobil sauna ved Vejle Fjord. Men det var hvad der skete i fredags, da Rektor på Vejlefjordskolen, Kay Flinker, havde inviteret på fjordfiskeri. De to duellanter fik dog ikke meget på krogen, så rektoren måtte skyndsomst sende en stafet om til det nærliggende Årup Mølle Dambrug og få fat i et par fisk som Daniel Toft kunne få med hjem til aftensmaden.

Efter at have kroget en fristende orm udtrykte Kay Flinker sin bekymring om konsekvenserne af regeringens planer om at skære 270 mio. kr. på friskoleområdet fra næste år: ”For en skole som Vejlefjord vil det være en hård nyser at miste 457.000 kr. oven i de besparelser på ca. 800.000 kr. vi mangler hvert år fremadrettet pga. besparelserne på efterskole- og gymnasieområdet.” Daniel Toft svinger stangen og giver snøren frit løb: ”Til gengæld har vi jo netop sat en stopper for 2-procents-besparelserne på bl.a. efterskoler og gymnasier allerede fra 2020, men jeg medgiver, at nogle friskoler kan få det sværere end andre, hvis de fremadrettet får 5 % mindre i tilskud end nu. Men lad os nu se, hvad det ender med.” Kay Flinker rykker let i stangen: ”Jeg synes din partikammerat, Pernille, nogle gange taler som om friskolerne er blevet til fede fisk i en ørreddam, hvor de generelt har fået for meget til føden. Men på Vejlefjord har vi skåret helt ind til fiskebenet pga. de tidligere besparelser, vi har simpelthen brug for ro om vores økonomi. Også så vi kan planlægge frem i tiden. Det er svært at leve med skiftende regeringer, der bare sætter mindre og mindre madding på krogen.” Folketingsmanden er mere imødekommende, end rektoren vist lige har regnet med: ”Jeg er bestemt tilhænger af det frie skolevalg, også af værdibaserede skoler som din, og at der skal være rimelige økonomiske vilkår. En stærk og fælles folkeskole er selvfølgelig hjerteblod for mig, men det er vores lange tradition for at have frie skoler som alternativ til folkeskolen faktisk også.”  Skolemanden trækker ind og kaster snøren ud igen: ”Jeg synes, at du skal minde finansministeren om, at det med det nuværende tilskudsniveau stadigvæk er sådan, at kommunerne sparer omtrent ¼ på hver eneste elev, der går i friskole, fordi forældrene jo betaler resten selv. Friskolerne er ikke nogen dårlig forretning for det offentlige.” Daniel Toft tror et øjeblik, han har bid: ”Jeg hører, hvad du siger, og jeg vil gerne prøve at bidrage til en nuanceret debat om det her. Til gengæld håber jeg så også, at Vejefjordskolen løfter i flok med de lokale folkeskoler, så I også tager jeres del af de elever, der kræver særlig opmærksomhed.” Kay Flinker replicerer: ”Det kan jeg meget let give dig håndslag på. Vi tager i forvejen både de fede fisk og dem, der er lidt små og spræller ekstra på krogen. Og så giver vi dem alle de bedst mulige vilkår at vokse under.”

De to fiskere er blevet lidt kolde på fjorden og trækker ind i Vejlefjordskolens nyerhvervede mobile sauna. Her fortsætter de den venskabelige duel, da stafetten pludselig dukker op med en hel spandfuld flotte ørreder fra dambruget. ”Jeg fik dem helt gratis, jeg skulle bare love ikke at give dem til en socialdemokrat,” siger han og griner.