Vi venter til den 17. - indtil videre

Fra 04.01.2021 14:47 indtil 17.01.2021 16:47
Skrevet af Pia
Kategorier: Gymnasiet, Efterskole, Dagskole
Tags: bjælke1
Hits: 14658

Kære elever og forældre

Vi vil gerne benytte anledningen til at ønske jer alle et godt nytår, men må samtidig konstatere, at vi igen er tilbage til høje smittetal og fjernundervisning som i foråret. Det giver mange udfordringer for både skolen og jer som elever og forældre, men vi har prøvet det før og må nu igen hjælpe hinanden til at få tingene til at glide så godt som overhovedet muligt.

Vi kommer til at køre efter reglerne om nødundervisning, hvilket betyder, at vi ikke kan forvente at nå helt lige så meget, som vi ville have kunnet nå med almindelig undervisning i skolen. Men vi skal alligevel gøre vores bedste for, at vi ikke mister for meget i den kommende tid.

Grundlæggende vil vi følge det gældende skema, dog ikke førstkommende mandag, hvor 0.-10. kl. får en opgave af deres dansklærer, som skal gælde for den dags undervisning. Det kan være en læseopgave, men der kan også blive andre typer af opgaver. Mandagens opgaver vil blive givet på Lectio, hvor elever og forældre kan finde opgaven mandag morgen.  Vi kører altså efter skemaet fra tirsdag kl. 7.45.

Det gælder i det hele taget, at vi vil kommunikere via Lectio, så det er nødvendigt at tjekke her hver eneste dag.

Den følgende del af brevet er opdelt efter klasser. Det er kun nødvendigt at læse de afsnit, der vedrører en selv.

Vejlefjordskolens vuggestue og børnehave er åben som sædvanligt, men skal naturligvis fortsat gøre sig umage for at hindre smittespredning.

I 0.-4. klasse vil en af klassens lærere hver morgen kl. 7.45 møde klassen online og gennemgå dagens program og opgaver. Introen vil nok tage ca. 20-30 min. Herefter vil eleverne kunne gå i gang med opgaverne, men uden krav om yderligere online-møder. Der bliver ført fravær om morgenen i forbindelse med dette online-møde. Elever og forældre kan forvente, at lærere gennem dagen er tilgængelige i deres skematimer. For hver lektion vil der være et online-link, som læreren vil være tilgængelig på, så man kan få en snak med læreren, hvis man er i tvivl om noget.

Vi forudser, at de små elever ikke kan lave alle opgaver på computeren. Derfor vil lærerne kopiere materialer til de familier, der ikke selv har mulighed for at skrive opgaverne ud derhjemme. Men I skal skrive til klasselæreren, hvis I ønsker kopier fra skolen, gerne allerede i løbet af søndag, så lærerne kan udskrive materialet mandag, som så gælder for hele den kommende uge. Udskrevet materiale kan hentes i børneskolen på 1. sal hos Pia Kristensen om mandagen indtil kl. 16.00. Vi holder selvfølgelig god afstand, hvis vi møder andre i bygningen.

Nogle lærere vil ønske at uddele bøger til deres klasser. Disse kan afhentes samme sted og samme tid. Læreren vil så skrive til klassen, at der vil være bøger til afhentning.

Regeringen har åbnet mulighed for nødpasning for elever i 0.-4. kl. Det betyder, at forældre der ikke kan finde anden pasning, har mulighed for nødpasning på skolen. Meningen er selvfølgelig, at skolerne skal have så få børn som muligt på skolen, men forældre der skriver til Pia Kristensen i løbet af søndagen inden kl. 15.00 kan aflevere børn til sædvanlig tid:

Det gælder også, at SFO’en er åben for nødpasning i de sædvanlige tider for børn, som er tilmeldt SFO’en. Igen har vi brug for en tilbagemelding inden søndag kl. 15.00 til Lisbeth Brixen:

Vi går ud fra, at busserne kører som sædvanligt med de forholdsregler om afstand og mundbind, som nu er gældende.

I 5.-10. klasse, altså både grundskolen og efterskolen, vil vi stort set følge skemaet. Her forventer vi, at eleverne selv kan gå på Lectio og finde lærerens anvisninger for dagens arbejde, der bl.a. betyder, at elever til langt de fleste timer skal mødes online.

Vi stiller her krav om, at man til online-undervisning SKAL deltage med levende billede. Det er vores forventning at elever står op om morgenen, har spist morgenmad før undervisningen og møder til tiden, som man ville skulle, hvis man skulle møde ind til fysisk undervisning. Vi håber, at forældre, i den udstrækning det nu er muligt, understøtter os som skole i at få et så godt undervisningsmiljø som muligt.

Det er selvfølgelig ikke tilladt at dele undervisningslinket med nogen fra andre klasser eller personer uden for skolen. Vi håber virkelig på god stil fra alle, men vi vil give karantæne fra undervisningen, hvis nogen forsøger at ødelægge undervisningen.

Der bliver ført fravær som altid. Forældre vil blive kontaktet, hvis vi oplever bekymrende fravær.

Efterskoleforeningen arbejder for, at efterskoleelever skal få lov til at møde ind på skolen søndag aften d. 17. jan. og ikke som nu tilladt først d. 18. Men den foreløbige melding er altså, at vi først møder ind om mandagen. Vi skriver ud, hvis det bliver tilladt at møde søndag aften.

Gymnasiet møder online efter det almindelige skema begyndende fra mandag morgen. Tjek Lectio for instruktion fra læreren. Der føres fravær for hver time. Læreren bestemmer grundlaget for at føre fravær, om det er online-tilstedeværelse eller aflevering af skriftlige opgaver af forskellige typer. Elever SKAL deltage med levende billede ved online-undervisning for at få tilstedeværelse. Vi forventer, at man møder til tiden. SRP-introduktion for 3.g vil foregå online, ligesom fagdagen i forbindelse hermed bliver online.

Vi håber, at vi får lov til at åbne kostafdelingen søndag aften d. 17. jan., men meldingen lige nu er, at ingen må møde i skole før mandag morgen d. 18. Vi følger udviklingen og melder tilbage.

Med venlig hilsen

Kay Flinker
Rektor