Skolevejleder 

Vejlefjordskolens formål med skolevejledning er i samarbejde med hjemmet og klassens lærerteam at gøre den enkelte elev kompetent til målrettet at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse ved udgangen af 9. eller 10. klasse. Skolevejledningen foretages af Malene Iversen.

Fra 7. klasse samarbejder klasselærerren med UU-vejlederen fra UU Horsens/Hedensted, som i nogle lektioner taler med klassen om kategorisering af det arbejde, de har set eller hørt om derhjemme og i undervisningen. Den individuelle uddannelsesbog introduceres for eleven, hjemmet og klasselæreren. Denne bog følger eleven gennem resten af skole-forløbet og ind i ungdomsuddannelsen som en uddannelsesplan.

8.-9. årgang er udskolingsklasser, dvs. at eleven seriøst skal rette blikket mod sit videre uddannelsesforløb efter grund-/efterskolen. Det forventes, at eleven sammen med hjemmet bliver klar over egne evner, færdigheder og egenskaber. Disse er sammen med undervisningen og den vejledning, der tilbydes, forudsætningen for målrettet valg og planlægning. Der arbejdes fortsat med uddannelsesbogen, der munder ud i en uddannelsesplan. Der tilbydes personlige samtaler med UU-eller skolevejlederen efter behov. I 9. klasse gennemføres én uges erhvervspraktik om efteråret.

I 10. klasse forventes det at eleven selvstændigt via IT og andet materiale holder sig orienteret om ungdomsuddannelserne m.m. Der tilbydes samtaler i forbindelse med den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) og FTU-skemaet. Efter efterårsferien deltager eleverne i 2 brobygningsforløb på andre ungdomsuddannelser.

"Vi har så meget at byde på - kom selv og oplev det!"
Se hvad vi har at byde på