Kort om STX på Vejlefjordskolen

STX (Det almene gymnasium) er en 3-årig almendannende og studieforberedende ungdomsuddannelse, som du kan begynde på efter 9. eller 10.klasse

Hvad betyder...?

  • Almendannende - Det vil sige, at du bliver undervist i en bred vifte af naturvidenskabelige fag, sproglige fag, samfundsvidenskabelige fag og kreative fag.
  • Studieforberedende - Det vil sige, at du med en studentereksamen kan kvalificere dig til at gennemføre alle videregående uddannelser, dvs. korte (1-2 år), mellemlange (3-4 år) og længerevarende (5-6 år) uddannelser.

Moduler

STX er opdelt i 2 moduler.

STX består af et grundforløb på ¼ år og 2 ¾ års studieretningsforløb.

Grundforløbet

Grundforløbet er et fælles forløb, som alle skal følge uanset senere valg af studieretning. I grundforløbet er der to indledende fag, som afsluttes med en prøve. . Det gælder Almen sprogforståelse og Naturvidenskabeligt grundforløb Der ud over begynder du flere andre fag, som fortsætter efter grundforløbet, f.eks. dansk, historie, engelsk, matematik m.m.. I løbet af grundforløbet skal du vælge, hvilken studieretning du vil følge bagefter.

A,B,C-niveauer

Alle fag er delt op i niveauer med A som det højeste niveau, B som det mellemste niveau og C som det laveste niveau.

A-niveauer har skriftlig eksamen, og du har fagene i alle tre år. B-niveauer har du normalt i to år, og C-niveauer har du i ét år – undtagen idræt C.

En studentereksamen skal indeholde mindst 4 A-niveaufag. Der ud over skal undervisningstiden samlet over de 3 år være mindst 2585 timer Du kan vælge at have 5 A-niveauer. Så får du en belønning, når du søger ind på en videregående uddannelse: dit eksamensgennemsnit bliver ganget med 1,03.

Valgfag

Vejlefjordskolen udbyder alle de mest populære valgfag på C-, B- og/eller A-niveau. Det gælder matematik, informatik, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, samfundsfag, idræt, tysk, fransk, spansk, engelsk, religion og musik. Nogle af fagene indgår i studieretninger. For at sikre et bredt udvalg af valgfag, gennemføres de ofte med mindre hold, dog kræves der et tilstrækkelig antal elever, for at et hold kan oprettes.

Andre regler

Du skal have mindst to sprog på mindst B-niveau, og det ene skal være engelsk. Det andet sprog kan være tysk på mindst B-niveau. Hvis du i stedet for tysk vælger et sprog, du ikke har haft i folkeskolen, skal du tage det på A-niveau. På Vejlefjordskolen kan du her vælge mellem fransk og spansk.

De fleste elever skal have matematik på mindst B-niveau. Har du mindst 3 fremmedsprog på mindst AAB-niveau, kan du dog nøjes med matematik på C-niveau. Vejlefjordskolen udbyder 2 studieretninger, hvor det er tilfældet.

Du skal mindst have to naturvidenskabelige fag, fordelt over 1. og 2.g. På Vejlefjordskolen har alle elever biologi og fysik, men for de særligt interesserede inden for naturvidenskab er der desuden mulighed for naturgeografi, informatik og kemi.

Alle fag kan afsluttes med eksamen, undtagen idræt C og kristendom.

Studieretninger

Vejlefjordskolen udbyder 7 studieretninger, heraf 2 naturvidenskabelige, 3 samfundsvidenskabelige, 3 sproglige og 1 kunstnerisk.