GenereltLectio

 

Undervisning

Skolens størrelse gør, at lærerne kan følge den enkelte elev på nært hold. Klassekvotienten betyder noget for opmærksomheden omkring det enkelte barn. Derfor har vi i 0.-6. klasse sat en grænse på ca. 20 elever og i 7.-10. klasse ca. 25 elever i hver klasse. Vi gør meget ud af både at give børnene en solid undervisning og at udvikle deres kreativitet.
Vejlefjordskolen skal som en privat grundskole give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Vejlefjordskolen følger folkeskolens mål- og fagbeskrivelser i "Fælles Mål 2010". Det gælder både slut- og delmål samt undervisningsplaner.
Vejlefjordskolens kristne værdigrundlag opfyldes ved at den enkelte lærer inden for rammerne af "Fælles mål" sætter sit personlige præg på undervisningens indhold og metode, således at eleven oplever kristne værdier hver dag.
Vejlefjordskolen har en stærk faglig profil. I 7. og 9. klasse er undervisningen i år niveaudelt i fagene matematik, engelsk og tysk. Det betyder, at eleverne kan blive undervist præcis på det niveau, de befinder sig. Både i 9. og 10. klasse afsluttes med folkeskolens afgangsprøver.

Kreative fag

I 6.-7. klasse tilbydes eleverne to timer om ugen hvor de kan vælge et kreativt fag. I 8. klasse tilbydes eleverne fire timer om ugen med kreative fag efter eget valg, og i 9.-10. klasse får eleverne to timer om ugen til kreative fag. Tilbudene spænder vidt og du kan læse om de enkelte fag under fanebladet Valgfag. Holdene oprettes ved tilstrækkelig tilslutning.

 

"Vi har så meget at byde på - kom selv og oplev det!"
Se hvad vi har at byde på