0.-klasse på Vejlefjordskolen

Vejlefjordskolen tilbyder små overskuelige klasser. Klassekvotienten er max. 20. Klassen er en del af en lille enhed, hvor 0.-6.kl. har fælles område, hvor alle kender hinanden og lærerne. Klasselokalet ligger med dør ind til børnehaven, så der altid er mulighed for at hilse på gamle venner.

Året i 0.-klasse bruges til at forberede barnet til skolelivet. Dit barn kommer til at lære sine klassekammerater at kende og hvordan skolen fungerer med frikvarterer, timer, klasselokaler osv. Fagligt er man i 0.-klasse mest optaget af at lære børnene de færdigheder, de skal mestre , før de er parate til at modtage egentlig skoleundervisning. Undervisningen er tilrettelagt, så børnene tilegner sig en stor del af de faglige færdigheder ved at lege. Legen bliver suppleret med andre aktiviteter som oplæsning , sproglige øvelser, lege-læsning og skrivning.

Børn skal ikke lære at læse i 0.-klasse. De skal øve sig i at bruge sproget på mange forskellige måder og udvikle en bevidsthed over for den måde, det bruges på. De skal have lyst til selv at bruge sproget både mundtligt og skriftligt, og de skal lære at kende bogstavernes udseende, navn og lyd. Hvis dit barn har lyst til at lære at læse, er det selvfølgelig også en mulighed.

Dit barn skal heller ikke lære at regne i 0.-klasse. De skal lære tallene at kende. De skal udvikle deres forståelse for tid og rum.

Undervisningen skal tilstræbe, at børnene udvikler lyst til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og særlige arbejdsformer og herved bidrage til, at børnene forberedes på den videre skolegang.

Indholdet i undervisningen omfatter følgende temaer:

Sprog og udtryksformer

Naturen og naturfaglige fænomener

Det praktiske musiske

Bevægelse og motorik

Sociale færdigheder

Samvær og samarbejde

Vedr. optagelse i 0. klasse fra børnehaven

Børn fra skolens børnehave vil almindeligvis have fortrinsret til at blive optaget i skolens 0. klasse. Det er dog sådan, at hvis der er ekstra støtte på et barn i børnehaven, skal der før optagelse i 0.klasse laves en vurdering af barnet. Vurderingen foretages i samarbejde med PPR, børnehavelederen og skolens afdelingsinspektør.

"Vi har så meget at byde på - kom selv og oplev det!"
Se hvad vi har at byde på