Karakterer

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside.

Undervisningsministeriet stiller et link til rådighed til opgørelser af skolens karakterdata, så skolerne kan opfylde lovforpligtelsen ved at linke til denne service. Du kan se disse link her under.

Karakterfordeling

Karaktergennemsnit

"Vi har så meget at byde på - kom selv og oplev det!"
Se hvad vi har at byde på