Fag på Vejlefjordskolens HF

Obligatoriske fag og projekter i uddannelsen:

Fag

Samlet timetal

Dansk A

260

Engelsk B

210

Kristendom

 

KS (Historie B, Religion C, Samf. C)

300

NF (Biologi C, Kemi C, Naturgeografi C)

225

Matematik C

135

Valgfag C

75

Projekt- og praktikforløb (3 i alt)

70

Større skriftlig opgave

25

Eksamensprojekt

25

Individuel pulje

80

Fagpakke Hest og Natur

Bio B + Psyk C

200

Fagpakke Sundhed

Idræt B + Samf B

250

Fagpakke Mell. Mennesker

Samf B + Rel B

250

Valgfagsudbud

C-niveau (à 75 timer)

B-niveau (à 200 timer)

Fysik

Biologi

Informatik

Idræt

Idræt

Kemi

Musik

Matematik

Psykologi

Psykologi

 

Religion

 

Samfundsfag

 

Tysk

Løft af et fag fra C til B eller fra B til A giver yderligere 125 timer.

Øvrige fag med afsluttende skriftlig standpunktskarakter: fordybelsestid 35 timer

"Uanset om du er til fodbold, fitness, IT, hest eller hvad dine interesser er, så kan vi tilbyde noget af Danmarks smukkeste natur"
Se vores tilbud og aktiviteter