Optagelseskrav for hf fra 2019

For at blive optaget på hf direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

 • være vurderet uddannelsesparat til hf ved afslutningen af 9. klasse
 • bestå folkeskolens afgangseksamen 
 • få mindst 4,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed
 • senest 1. marts sende din ansøgning via optagelse.dk  

For at blive optaget på hf direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:

 • være vurderet uddannelsesparat til hf ved afslutningen af 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge 10.klasseprøverne i alle tre fag
 • få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved 10.-klasseprøverne
 • have aflagt fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller aflægge 10.-klasseprøven i fysik/kemi
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse* eller undervisning, der står mål hermed.
 • have aflagt prøve i tysk eller fransk i 9. klasse, hvis faget blev udtrukket, og ellers aflægge 10.-klasseprøve i tysk eller fransk, både mundtlig og skriftlig
 • senest 1. marts sende din ansøgning via optagelse.dk   

*Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.

"Uanset om du er til fodbold, fitness, IT, hest eller hvad dine interesser er, så kan vi tilbyde noget af Danmarks smukkeste natur"
Se vores tilbud og aktiviteter