Karakterer og nøgletal

 

Fravær

Det gennemsnitlige fravær for skoleåret 2017/18 var som følger:
  • Tilstedeværelse 10,12%
  • Skriftlige opgaver 3,16%.
 

Ved at klikke her kan du se karaktererne for studenterne i 2015.

Tabellen herunder viser elevernes gennemsnitlige studietid i måneder og hvor mange elever, der fuldførte stx-uddannelsen.

Kilde til tallene: Undervisningsministeriets Databank, http://statweb.uni-c.dk/databanken/uvmDataWeb/MainCategories.aspx  

                   
Studietid og fuldførelsesprocent
Vejlefjordskolen
                   
Gennemsnitlig studietid (i mdr.) for fuldførte og fuldførelsesprocent for gymnasieelever
                   
    2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stx Fuldførte, gns. studietid (mdr.) 30 36 35 35 35 34
Fuldførelsesprocent 72% 83% 93% 79% 94% 86%
                   
Kilde: UNI-C på data fra INTE (Danmarks Statistik)          
                   

                                

Tabellen herunder viser, hvor mange elever, der fuldførte stx og var i gang med videre uddannelse 27 måneder efter afsluttet stx.

Kilde til tallene: Undervisningsministeriets Databank, http://statweb.uni-c.dk/databanken/uvmDataWeb/MainCategories.aspx

27 mdrs. overgang til uddannelse i procent    
Vejlefjordskolen    
                     
Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført Stx fordelt på til-uddannelse    
                     
  2007 2008 2009 2010 2011 2012  
Uoplyst/ukendt 27% - 20% - 21% -  
Professionsbachelorer - 39% 40% 43% 33% 53%  
Akademisk bachelor 38% 33% 32% 36% 38% 41%  
                     
Kilde: UNI-C på data fra INTE (Danmarks Statistik)            
                         

 

Tabellen herunder viser elevernes gennemsnitskarakterer i udvalgte fag, dels årskarakterer og dels eksamenskarakterer

Kilde til tallene: Undervisningsministeriets Databank, http://statweb.uni-c.dk/databanken/uvmDataWeb/MainCategories.aspx

               
Gymnasiekarakterer for fagniveau A for studenterne 2014
Vejlefjordskolen
               
Gennemsnitskarakterer (7-trinsskala) fordelt på fag og evalueringsform
               
  Årskarakter mundtlig Årskarakter skriftlig Eksamen mundtlig Eksamen skriftlig  
Dansk 7,0 5,3   6,6  
Engelsk 6,5 5,0   4,5  
Fransk begyndersprog 7,5 7,5   3,0  
Historie 7,1   7,0    
Matematik 8,4 7,6   9,4  
Spansk 6,9 6,6   5,5  
               
Kilde: UNI-C Statistik & Analyse på data fra Eksamensdatabasen    

 

Søgemønstre studenter Vejlefjordskolen 2017